Predstavniki Društva UP se je v okviru projekta “Učenje za drugo življenje – pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito” 4. februarja udeležili spoznavnega srečanja z Varuhinjo človekovih pravic, ga. Vlasto Nussdorfer. Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju delovanja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ter podajanju tehtnih predlogov za nadaljnje delo na področju migracij in azilne zakonodaje.

Posvet je potekal v prisotnosti varuhinje človekovih pravic dr. Vlaste Nussdorfer, njenega namestnika Mihe Horvata, socialne delavke Tine Kotar, vodje projekta Faile Pašić Bišić ter prosilcev za mednarodno zaščito in je dalo poseben pomen varovanju človekovih pravic najbolj ranljivim družbenim skupinam pri nas.

Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju delovanja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, ki ni le del mehanizma oblasti, ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine, ter podajanju tehtnih predlogov za nadaljnje delo na področju migracij in azilne zakonodaje. Varuhinja je  poudarila, da pri Varuhu človekovih pravic RS zaznavajo primere kršenja človekovih pravic prosilcem za mednarodno zaščito ter negotovost postopkov, kar prosilce najbolj teži.

Da je na področju vključevanja prosilcev v lokalno okolje tako v Evropski uniji kot v Sloveniji še veliko izzivov, je dejala vodja projekta, Faila Pašić Bišić. Ključ do uspešne integracije pa je vsekakor v tolerantni in vključujoči družbi.

Vir: UP

Translate »