V torek, 19. aprila, so se trije predstavniki platforme SLOGA udeležili sestanka z Varuhom človekovih pravic, Petrom Svetino. Tema sestanka je bilo pripravljeno poročilo o uradni razvojni pomoči s strani Združenja CONCORD in platforme SLOGA. Predstavniki NVO smo poudarili pomen spremljanja spoštovanja človekovih pravic v mednarodnem sodelovanju ter v gospodarstvu tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. Eno izmed področij, kjer imata obe strani vzajemni interes po medsebojnem sodelovanju bo tudi priprava Smernic za vključevanje podjetij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Varuh je tekom sestanka poudaril njihovo dobro sodelovanje in povezovanje na evropskem in globalnem nivoju. Zaveda se pomena spremljanja trendov in opozarjanja na pomen spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu vključno z dobavnimi verigami. Njegove pristojnosti za spremljanje slednjega so sicer omejene, kar pa ne sme zmanjšati pomena aktivnega spremljanja tega področja.

Dogovorili smo se, da se bomo medsebojno obveščali glede razvoja na omenjenih vsebinskih področjih, o procesih, pomembnih za njihovo krepitev ter tudi o negativnih praksah ali kršitvah, ki bi jih na platformi SLOGA zaznali na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči.

Pripravil: MH

Translate »