Varuh človekovih pravic je pripravil poročilo o stanju človekovih pravic migrantov na mejah. Poročilo je bilo pripravljeno v okviru projekta Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI), katerega namen je z različnimi dejavnostmi evropskih NHRI-jev doseči boljšo promocijo in zaščito človekovih pravic migrantov na mejah.

Kot pojasnjuje CNVOS, poročilo zajema delo Varuha na področju migracij v zadnjih treh letih. Predstavlja ugotovitve in priporočila, naslovljena na Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi preiskav policijskih postopkov, ki so se izvajali z migranti na različnih lokacijah. Vključuje ugotovitve z obiskov Varuha na dveh obmejnih policijskih postajah Črnomelj in Metlika (junij 2018), ugotovitve preiskave glede incidenta na meji, ki je vključevala obisk obmejne policijske postaje Ilirska Bistrica (oktober 2019), ugotovitve preiskave v Centru za tujce v Postojni (31. julij in 3. september 2020) ter obiska DPM v Azilnem domu v Ljubljani (2018), kjer je Varuh dokumentiral življenjske pogoje migrantov.

Povzetek poročila in povezavo na celoten dokument najdete na varuh-rs.si.

Translate »