CNVOS poroča, da je Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer 20. februarja predsedniku Državnega zbora predala poročilo varuha za leto 2018 ter pregled uresničevanja priporočil za šestletno obdobje.

Kot je ob predaji poročila poudarila varuhinja, Slovenija še ni na poti, da bi znova upravičila ustavno določilo, da je pravna in socialna država, saj je to načelo kršeno kar 30 krat. Opozorila je tudi, da se vlada in zakonodajalec ne odzivata pravočasno na odločbe Ustavnega sodišča ter ne pripravita ustrezne rešitve še pred potekom roka za odpravo protiustavnosti.

Letno poročilo Varuha in Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 najdete na spletni strani Varuha človekovih pravic.

Translate »