Prispevki

Puščica. Vir: Pixabay

ENI: Sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanju demokratičnega vodenja ter transparentnosti v Libanonu

V okviru Evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis za sofinanciranje enega projekta na področju krepitve vloge civilnodružbenih akterjev pri spodbujanju demokratičnega vodenja in upravljanja ter transparentnosti v Libanonu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, raziskovalne in akademske institucije ter think-tanki iz držav članic EU, Libanona ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta ENI.

Rok za prijavo: 3. maj 2021

Vir: CNVOS

Aid Transparency Index 2020

Publish What You Fund je izdal poročilo o transparentnem delovanju donaterjev, ki po eni strani kaže na izboljšanje na področju glavnih svetovnih agencij donatork, toda po drugi strani opozarja na zaskrbljujoče pomanjkanje transparentnosti pri oceni vpliva projektov. Beri dalje

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja transparentnosti ter boja proti trgovini z ljudmi v Vietnamu

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja transparentnosti in odgovornega upravljanja z javnimi financami (sklop 1) ter na področju boja proti trgovini z ljudmi (sklop 2) v Vietnamu. Beri dalje

Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih držav Amerike: financiranje projektov v indo-pacifiški regiji, ki so usmerjeni v transparentno in odgovorno upravljanje držav

Urad za demokracijo, človekove pravice in delo Ministrstva za zunanje zadeve Združenih držav Amerike,  je objavilo informacijo o možnostih financiranja nevladnih organizacij pri projektih v indo-pacifiški regiji, ki so usmerjeni v transparentno in odgovorno upravljanje držav.
Beri dalje

PINA izdala publikacijo YOU4EU – politična priporočila

V KID PiNA so v okviru projekta YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0 izdali publikacijo z naslovom »YOU4EU – politična priporočila«, ki prinaša seznam sklepov in priporočil za izboljšanje transparentnosti in participacije v Evropi.

Beri dalje

Poziv NVO državi, naj nemudoma podpre ukrep zoper izogibanje davkom

Ekvilib Inštitut, Forum za enakopraven razvoj, SLOGA platforma nevladnihorganizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, EnaBanda, Transparency International Slovenia, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Zavod Global, zavod za globalno učenje in razvoj projektov so danes poslale pismo ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravku Počivalšku, pred četrtkovo sejo Sveta EU, kjer se bo prvič na ministrski ravni razpravljalo o predlogu Evropske komisije za uvedbo obveznosti javnega poročanja po posameznih državah za velika multinacionalna podjetja. Javno poročanje po državah bi pripomoglo k večji transparentnosti poslovanja podjetij ter v boju zoper izogibanje plačilu davkov.

Beri dalje

Civil Society Europe pozdravlja poročilo Evropskega računskega sodišča o transparentnosti financiranja EU in podpira poziv k boljši opredelitvi NVO na ravni EU

Civil Society Europe pozdravlja poročilo Evropskega računskega sodišča, ki bo prispevalo h nadaljnji krepitvi transparentnosti pri porabi sredstev Evropske unije (EU). To bo omogočilo boljše spremljanje dodane vrednosti delovanja nevladnih organizacij (NVO) in krepilo pripravljenost na nadaljnje izboljšanje, posebej v času, ko se NVO po svetu soočajo z vse večjimi izzivi.

Beri dalje

Zaznava korupcije v Sloveniji že leta brez izrazitega napredka

Ocena Slovenije na Indeksu zaznave korupcije Transparency International kaže, da Slovenija še vedno ni naredila vidnejšega preboja na področju preprečevanja in pregona, s čimer bi se približala razvitejšim državam, opozarja Transparency International Slovenija.

Beri dalje

Evropska investicijska banka mora nasloviti izzive transparentnosti in odgovornosti poslovanja

Na okrogli mizi »Izzivi transparentnosti in odgovornosti v Evropski investicijski banki (EIB)« predstavniki civilne družbe in vlade razpravljali o predlogih, kako zagotoviti, da bo javni denar v EIB porabljen transparentno in odgovorno. V zadnjih letih je namreč banka povečala svoj makroekonomski vpliv, tako da je nujno potrebno vpeljati mehanizme, ki bodo odgovornost spodbujali in zagotavljali delovanje v skladu z globalnimi cilji EU. Prisotni so tudi ugotavljali, kakšno vlogo ima pri tem Slovenija. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria