Publish What You Fund je izdal poročilo o transparentnem delovanju donaterjev, ki po eni strani kaže na izboljšanje na področju glavnih svetovnih agencij donatork, toda po drugi strani opozarja na zaskrbljujoče pomanjkanje transparentnosti pri oceni vpliva projektov.

Glavni poudarki poročila so:

izboljšanje splošne transparentnosti v primerjavi z letom 2018, pri čemer je več kot polovica donatorjev (od 47 skupno) dobilo oceno »dobro« ali »zelo dobro«.

– le manjšina donatorjev objavlja rezultate projektov, še manj jih objavlja preglede in ocene projektov. To omejuje zmožnost ocenjevanja učinkovitosti in vrednosti porabe pomoči.

– indeks ima pozitiven učinek – med donatorji se stremi k večji transparentnosti.

Poročilo je na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »