V KID PiNA so v okviru projekta YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0 izdali publikacijo z naslovom »YOU4EU – politična priporočila«, ki prinaša seznam sklepov in priporočil za izboljšanje transparentnosti in participacije v Evropi.

Publikacija med drugim poziva k objavi nekaterih podatkov, ki so ključni za boj proti korupciji, ter izpostavlja pomembnost pravice do dostopa do informacij, ki jo mora zagotoviti nacionalna zakonodaja, ki je v celoti v skladu z mednarodnimi standardi. Na koncu publikacije je mogoče najti nacionalna priporočila za tiste države, ki so bile del projekta: Hrvaško, Črno goro, Srbijo, Španijo in Slovenijo.

Publikacija je na voljo v naši knjižnici.

Translate »