Urad za demokracijo, človekove pravice in delo Ministrstva za zunanje zadeve Združenih držav Amerike,  je objavilo informacijo o možnostih financiranja nevladnih organizacij pri projektih v indo-pacifiški regiji, ki so usmerjeni v transparentno in odgovorno upravljanje držav.

Urad išče predloge, ki bodo razvili regionalno pobudo s ciljem, da se (1) soočijo z vse bolj avtoritarnimi pristopi v času Covida-19 in (2) spodbujajo spoštovanje pravic, najboljše prakse, ki jih vlade lahko oblikujejo v podporo svobodni in odprti indo-pacifiški regiji. Cilji programa naj se osredotočajo na opolnomočenje lokalne in regionalne civilne družbe, vključno z neodvisnimi mediji in novinarji, in se zavzemajo za transparentno in odgovorno upravljanje. Predlogi bodo prepoznali iin obravnavali specifične trende v regiji in morajo podpirati kombinacijo regionalnih dejavnosti, kot so: sodelovanje z regionalnimi forumi in / ali podpiranje čezmejnih koalicij, izmenjava informacij, širše akcije civilne družbe, medijev in / ali vlad ter specifične dejavnosti, usmerjene v posamezne države, na nacionalni in / ali podnacionalni ravni.

Prijavijo se lahko ameriške in tuje neprofitne organizacije / nevladne organizacije (NVO) in mednarodne javne organizacije; zasebne, javne ali državne visokošolske ustanove; profitne organizacije ali podjetja. Preferirajo neprofitne organizacije, vendar lahko v primeru najboljšega predloga izberejo profitne organizacije ali podjetja.

Rok za prijavo je 2. julij, do 11:59 (EST), prijave potekajo na https://www.grants.gov/ . Vse informacije s pogoji na: https://www.state.gov/drl-promoting-transparent-and-accountable-governance-in-the-indo-pacific-region/

Translate »