V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja transparentnosti in odgovornega upravljanja z javnimi financami (sklop 1) ter na področju boja proti trgovini z ljudmi (sklop 2) v Vietnamu.

V okviru tega razpisa je voljo 1,500,000 EUR, in sicer po 750,000 EUR na posamezen sklop. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 350,000 EUR do 500,000 EUR, če je prijavitelj iz Vietnama, se sofinancira do 90 % upravičenih stroškov, če je iz EU, pa do 75 %.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Vietnama, držav članic EU in držav EEA. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Vietnama, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave je 24. 8. 2020.

Vir: CNVOS

Translate »