Prispevki

Svet, zemljevid. Vir: Pixabay

Za najvišje standarde pri uveljavljanju Globalne Evrope

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD – njena članica je tudi Platforma Sloga – se je v poročilu Setting the highest Standards for Global Europe Implementation, Določanje najvišjih standardov za uveljavitev Globalne Evrope, odzvala na odločitev Evropske unije, da novi instrument razvojnega sodelovanja pogojuje s sodelovanjem držav prejemnic na področju migracij.

Beri dalje

Civilno družbo za mizo z odločevalci

V sklopu projekta “Proti odprti, pošteni in trajnostni Evropi v svetu” je portugalska mreža nevladnih organizacij ONGD 26. marca organizirala webinar z naslovom Razvojno sodelovanje: Trendi in perspektive. Razprava je tekla o spremenjeni globalni dinamiki, ki postavlja zunanjepolitične prioritete držav in s tem njihove programe razvojnega sodelovanje pred resen izziv. ONGD je objavila dokument s priporočili civilne družbe in študijo o trendih razvojnega sodelovanja.

Beri dalje

DCI: Vzpostavljanje strateških partnerstev na področju preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma v Gvineji Bissau

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov oz. spodbujanju strateških partnerstev civilnodružbenih organizacij na področju preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma v Gvineji Bissau.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije in mreže CSO iz Gvineje Bissau, držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta ENI in evropskega razvojnega sklada ter držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Gvineje Bissau.

Rok za prijavo: 15. april 2021

Vir: CNVOS

Vabilo k sodelovanju v anketi o vplivih globalne dinamike na politike razvojnega sodelovanja

Portugalska platforma NVO (Plataforma Portuguesa das ONGD) v okviru portugalskega predsedovanja Svetu Evropske unije in projekta Presidency Project – For an open, fair and sustainable Europe in the world vodi širok proces razmislekov o trendih in perspektivah in na področju razvojnega sodelovanja.

Beri dalje

Anketa programa DEAR: Evropsko komisijo zanimajo vaše ideje o prihodnosti programa DEAR

Kako lahko Evropska komisija najbolje spodbuja ozaveščanje in razumevanje globalnih razvojnih vprašanj in dejavno sodelovanje ljudi? Beri dalje

EIDHR: Razpis za sofinaniranje projektov na področju spodbujanja pravic avtohtonega prebivalstva v Boliviji

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju in varstvu človekovih pravic najranljivejših skupin avtohtonega prebivalstva ter krepitvi okrevanja po zdravstveni krizi v Boliviji.

Beri dalje

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja zaposlovanja in usposabljanja mladih v Boliviji

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja zaposlovanja in zagotavljanja kakovostnega ter pravičnega usposabljanja za mlade s ciljem blažitve negativnih posledic pandemije Covid-19 na življenja mladih v Boliviji. Beri dalje

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju ustvarjanja dostojnih delovnih mest v Gvatemali

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja in podpore podjetništvu s ciljem ustvarjanja dostojnih delovnih mest v Gvatemali, s poudarkom na ranljivih družbenih skupinah in okrevanju po pandemiji COVID-19.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa, ter imajo sedež v Gvatemali, eni od držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ter držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijave je 1. februarja 2021.

Vir: CNVOS

Vabljeni na pogovor o krepitvi učinkovitega razvojnega sodelovanja

CPDE vabi k udeležbi na pogovor “Towards a convincing evidence base to enhance effective development cooperation”, ki bo potekal 23. novembra med 14.00 in 15.30. Beri dalje

9. mednarodna konferenca Dan Afrike

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije – v okviru Strateškega foruma Bled ter v partnerstvu z Evropsko komisijo in londonskim inštitutom Chatham House – že deveto leto zapored organizira mednarodno konferenco Dan Afrike. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria