Državni sekretar Samuel Žbogar se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje. Na zasedanju so razpravljali o uresničevanju zavez s šestega vrha EU-Afriška unija in o pristopu Ekipa Evropa v kriznih razmerah, s poudarkom na Ukrajini in Afganistanu.

Na tokratnem zasedanju so ministri za razvoj razpravljali o uresničevanju zavez s februarskega vrha EU – Afriška unija in o konkretnih rezultatih naložbenega paketa EU-Afrika, ki je bil predstavljen na vrhu. Naložbeni paket temelji na petih stebrih strategije Global Gateway – digitalizacija, okolje in energija, trajnostni transport, zdravje, izobraževanje in raziskave. Državni sekretar Žbogar je poudaril, da predstavljajo globalni izzivi prioritetna področja sodelovanja med EU in Afriko. Pri tem je izpostavil predvsem podnebne spremembe in vodo, enakost spolov, prehransko varnost in globalno zdravje ter multilateralizem. V okviru pobude »Žito iz Ukrajine« bo Slovenija namenila milijon evrov za nujno humanitarno pomoč v hrani preko Svetovnega programa za hrano. Pomoči bodo deležne predvsem afriške države.

Ministri so v luči skupnega pristopa na ravni EU (Ekipa Evropa) obravnavali razmere v Ukrajini in Afganistanu. Pri Ukrajini so razpravljali o vprašanju, kako podpreti državo pred prihajajočo zimo, ki bo prinesla še večje potrebe po humanitarni pomoči, in kako zagotoviti podporo Ukrajini pri obnovi in procesu reform.

Ministri so pregledali tudi stanje v Afganistanu ter učinkovitost pristopa za zagotavljanje osnovnih potreb prebivalcem Afganistana (tako imenovan basic needs and livelihoods approach). Visoki predstavnik Unije Borrell je odprl tudi vprašanje operacionalizacije humanitarno-razvojnega-mirovnega neksusa v duhu pristopa Ekipa Evropa v ranljivih in konfliktnih kontekstih.

Državni sekretar Žbogar je izrazil zaskrbljenost nad težkimi humanitarnimi razmerami v Afganistanu, ki se bodo zaradi prihajajoče zime še zaostrile. Slovenija je še posebej zaskrbljena nad omejitvami na področju človekovih pravic, posebno žensk in deklic. Dosedanji pristop pomoči prebivalcem Afganistana, ki predvideva zagotavljanje njihovih osnovnih potreb, se mora nadaljevati.

Slovenija se je na razmere v Afganistanu odzvala s prispevki mednarodnim organizacijam. Od leta 2016 podpira projekt Ustanove za krepitev človekove varnosti ITF, s katerim se preko poliklinike v Kabulu zagotavlja brezplačni dostop do osnovnih zdravstvenih storitev, s posebnim poudarkom na ženskah in deklicah.

Na zasedanju so bili sprejeti sklepi Sveta o Akcijskem načrtu za mlade in sklepi Sveta o zmanjševanju tveganj nesreč.

Vir: MZZ

Translate »