ECDPM, Center za odnose med Afriko in Evropo, je objavil članek o učinkih podpore EU na področju prehranskih sistemov in kmetijstva na primeru Malavija.

Članek temelji na ugotovitvah in priporočilih tematske evalvacije, objavljene konec 2022, z naslovom “EU Support to Sustainable Agri-Food Systems in Partner Countries 2014-2020“.

Cecilia D’Alessandro in Paulina Bizzotto Molina, ki sta sodelovali pri pripravi evalvacije, v članku na primeru Malavija ugotavljata, pomen in težo evropskih sredstev za soočenje deforestacije z bolj trajnostnimi kmetijskimi praksami, čebelarjenjem, skupnim upravljanjem varovanih območij in predvsem za opolnomočenje prebivalcev.

Strategija EU od vil do vilic (EU Farm to Fork Strategy) zahteva ukrepanje z poštevanjem povezanosti mbe hrano, zdravjem, (spolno)neenakostjo, podnebnimi spremembami in odpornostjo, če izpostavimo le nekatere. Evalvacija je pokazala, da je prevajanje v prakso zahtevno. “Čeprav so prizadevanja EU prinesla dragocene prispevke na več področjih (na primer povečanje odpornosti na krize in spodbujanje rezultatov na področju prehrane, je še vedno veliko ovir za bolj usklajen in celosten pristop k podpori preoblikovanja prehranskih sistemov.

Nekaj je jasno: če želi EU resno doseči spremembe in trajne učinke, mora okrepiti svoje naložbe v inovacije na način, ki bo opolnomočil lokalne skupnosti. Okrepiti mora tudi mehanizme za izmenjavo znanja in odgovornost ter izboljšati sodelovanje in usklajevanje med evropskimi akterji,” sta zapisali D’Alessandro in Molina.

Prav tako sta izpostavili pomen krepitve podpornih organizacijskih oblik, neformalnega trga, poljskih šol za kmetovalce in kmetovalke (Farmer Field School), okrepljeno povezavo me raziskovalci in kmetovalci, izboljšanje dostopnosti financiranja in krepitve upravljanja podatkov ter infomracij za boljše spremljanje in načrtovanje.

Ključno sporočilo je, da se da. Ni enostavno, vendar se da. Več v prispevku na spletni strani ECDPM.

Pripravil: AK

 

Translate »