Ob nastopu leta 2019 je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen jasno izrazila, da gre za geopolitično Komisijo! Kot primer geopolitičnega ravnanja je 8. novembra 2022 na konferenci COP27 v Egiptu podpisan memorandum o soglasju za sklenitev strateškega partnerstva med EU in Namibijo. kot četrtega tovrstnega sporazuma v nizu (po Kanadi, Ukrajini in Kazakstanu). Izvajanje strategije Global Gateway se tako nadaljuje.

Kot so takrat zapisali v sporočilu za javnost, je cilj partnerstva “vzpostaviti varno in trajnostno oskrbo s surovinami, rafiniranimi materiali in obnovljivim vodikom v podporo zeleni in digitalni preobrazbi gospodarstev partneric. Partnerstvo bo poglobilo sodelovanje na področjih, ki bodo koristila obema stranema. Povečalo bo lokalno dodano vrednost v Namibiji, saj bo podprlo razvoj vrednostnih verig rudarstva in obnovljivega vodika. Prav tako bo podprlo vrednostne verige trajnostnih surovin ter sprostilo priložnosti za naložbe in financiranje za posodobitev namibijske industrije, kar bo spodbudilo gospodarski in socialni razvoj.”

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem povedala: „V veliko veselje mi je podpisati ta sporazum med EU in Namibijo o razvoju vrednostnih verig surovin in obnovljivega vodika. S tem bomo storili velik korak naprej k uresničitvi podnebnih ciljev EU, poleg tega pa bo sporazum koristil Namibiji, ki je med najuspešnejšimi afriškimi državami pri razvoju obnovljivega vodika. Evropa s tem partnerstvom kaže svojo zavezanost sodelovanju s partnerskimi državami pri naših skupnih zavezah za bolj zeleno in odpornejšo prihodnost v skladu s strategijo Global Gateway. Predsedniku Geingobu se zahvaljujem za njegovo predanost in se veselim nadaljnjega sodelovanja. To partnerstvo je ključni korak v krepitvi odnosov med EU in Namibijo, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, poglobljenem političnem dialogu in konkretnih projektih sodelovanja.“

Partnerstvo ima šest glavnih stebrov:

  1. vključevanje vrednostnih verig surovin in obnovljivega vodika, kadar je to mogoče, vključno z mreženjem, novimi poslovnimi modeli ter spodbujanjem in olajševanjem trgovinskih in naložbenih povezav;
  2. sodelovanje za učinkovito uporabo okoljskih in socialnih meril ter meril v zvezi z upravljanjem, pa tudi za uskladitev z mednarodnimi standardi;
  3. mobilizacija sredstev za razvoj nematerialne in materialne infrastrukture, potrebne za razvoj projektov in spodbujanje financiranja zasebnega sektorja, s sodelovanjem na področju trgovinskih zadev, vključno z vključevanjem, in izboljšanje naložb v podnebne ukrepe;
  4. krepitev zmogljivosti, usposabljanje ter razvoj znanj in spretnosti v vrednostnih verigah surovin in obnovljivega vodika;
  5. sodelovanje na področju raziskav in inovacij v vrednostni verigi surovin, tudi v zvezi z znanjem o mineralih in krožnostjo, vodikovimi tehnologijami ter znanji in spretnostmi;
  6. regulativna uskladitev, standardi in certificiranje.

EU in Namibija sta se zavezali, da bosta pripravili operativni časovni načrt za obdobje 2023–2024 s konkretnimi skupnimi ukrepi, dogovorjenimi v šestih mesecih po podpisu memoranduma o soglasju. Ti ukrepi se bodo izvajali v tesnem sodelovanju z ustreznimi industrijskimi in finančnimi deležniki iz držav članic EU in Namibije.

Vzporedno z memorandumom o soglasju sta Evropska investicijska banka (EIB) in Namibija danes podpisali skupno izjavo o poglobitvi sodelovanja za podporo energiji iz obnovljivih virov, vključno z obnovljivim vodikom. EIB in Namibija si bosta prizadevali za izvedbo posojila EIB Global vladi Namibije v višini do 500 milijonov evrov. To posojilo bo omogočilo dolgoročne trajnostne projekte in naložbe.
Ozadje

Vrednostne verige surovin in obnovljivega vodika so ključnega pomena za zeleni in digitalni prehod, saj so bistvene za uvedbo kritičnih tehnologij, kot so vetrne turbine (z magneti redkih zemelj) in polprevodniki (polikristalni silicij). Tehnologija obnovljivega vodika poleg tega omogoča razogljičenje sektorjev, v katerih je emisije težko zmanjšati, in energijsko intenzivnih panog.

EU mora kot osnovni pogoj za doseganje ciljev za zeleno in čisto energijo zagotoviti trajnostno oskrbo s surovinami, zlasti kritičnimi. Komisija je v okviru akcijskega načrta o kritičnih surovinah že začela vzpostavljati partnerstva s tretjimi državami, bogatimi z viri, pri čemer uporablja vse instrumente zunanje politike in spoštuje svoje mednarodne obveznosti.

Komisija je v imenu EU že sklenila tri strateška partnerstva na področju surovin, in sicer s Kanado (junija 2021), Ukrajino (julija 2021) in Kazahstanom (november 2022). Ta partnerstva obema stranema omogočajo, da pospešita trgovino in naložbe v zanesljivo, trajnostno in odporno vrednostno verigo surovin, ki je ključna za prehod na podnebno nevtralna in digitalizirana gospodarstva. Partnerstvo z Ukrajino, ki je bilo delno prekinjeno zaradi ruske invazije, se bo ponovno začelo izvajati med evropskim tednom surovin 2022.

Predsednica von der Leyen in namibijski predsednik Hage Geingob sta ob robu vrha EU-Afrika februarja 2022 razpravljala o vzpostavitvi partnerstva na področju vrednostnih verig trajnostnih surovin in obnovljivega ogljika kot ene od vodilnih pobud strategije Global Gateway.

Dodatne informacije

Izjava predsednice o memorandumu o soglasju z Namibijo

Memorandum o soglasju

Akcijski načrt o kritičnih surovinah

Citati

“Po včerajšnjem podpisu partnerstva s Kazahstanom na področju trajnostnih surovin, obnovljivega vodika in baterij smo danes podpisali še partnerstvo z Namibijo, ki podpira podobne cilje. Ti partnerstvi bosta imeli ključno vlogo pri zagotavljanju evropske konkurenčnosti na svetovni ravni ter pri razvoju odpornosti industrije v Evropi in partnerskih državah. Naš končni cilj je diverzificirati oskrbo s kritičnimi viri za naša gospodarstva v skladu s prihodnjim aktom o kritičnih surovinah. Partnerstvo z Namibijo bo prav tako bistveno podprlo to državo pri diverzifikaciji gospodarstva. Sporazuma, sklenjena v rekordnem času, sta pomemben korak v zvezi s tem in prepričana sem, da bosta koristila vsem stranem.”

Komisar za notranji trg Thierry Breton

“Partnerstvo med Namibijo in EU kot oprijemljiv dokaz našega okrepljenega sodelovanja z Afriko in rezultat strategije Global Gateway podpira trajnostni razvoj in lokalne vrednostne verige v Namibiji. Poleg tega EU omogoča, da diverzificira svoja partnerstva in dostopa do trajnostno pridobljenih surovin. Namibija je med vodilnimi v svetu na področju razvoja vodika in zaupanja vredna partnerica EU pri zelenem prehodu. To enakopravno partnerstvo ustvarja trdno platformo za večjo trajnostnost tako v Namibiji kot v EU.”

Komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen

Pripravil: AK z uporabo virov EK

Translate »