Konec maja 2022, takrat še kot kandidatka za ministrico za zunanje zadeve, je Tanja Fajon pred Odborom za zunanje zadeve Državnega zbora napovedala, da se od Slovenije kot razvite članice Evropske unije in OECD “pričakuje postopno povečevanje sredstev za razvojno in humanitarno pomoč. Zato nameravam temu področju dela posvečati težo s ponovno vzpostavitvijo Generalnega direktorata za razvojno pomoč.”

Ta napoved se je s 1. novembrom 2022 tudi uresničila. Ustanovljen je bil Direktorat za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Direktorat bo opravljal naloge nacionalnega koordinatorja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v skladu z veljavno zakonodajo, slovenskimi zunanjepolitičnimi prioritetami in zavezujočimi dokumenti. Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 19. oktobra 2022 izdala odločbo, s katero je veleposlanika Edvina Skrta imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja.

Za sedaj ima direktorat dva sektorja. Sektor za politike mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, v katerem se načrtujejo in usklajujejo strategije, politike in zakonodaja. Sektor bo tudi zagotavljal operativno načrtovanje in spremljanje izvajanja programov in projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja. Sektor po pooblastilu vodi dr. Robert Kokalj.

Gospa Vesna Čuber po pooblastilu vodi Sektor za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Slovenija ima pred seboj še nalogo, da izpolni zavezo, da za uradno razvojno pomoč nameni 0,33 % bruto nacionalnega dohodka. Ustanovitev direktorata je tako prvi korak h krepitvi področja.

Ob tem se še moramo spomniti na besede ministrice Fajon, ki je v Državnem zboru konec maja še dodala, da želi v kasnejši fazi “preveriti primernost sedanje ureditve sistema, razvojne pomoči v ministrstvu in morebitno pripravo podlage za njeno racionalizacijo in večjo učinkovitost.” Omenila je tudi, da razmišlja v smeri ustanovitve razvojne agencije, ki bi združila strukture ministrstva, Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj ter Centra za evropsko prihodnost.

Pripravil: AK

Translate »