V Zavodu za pravično trgovino, 3MUHE, so oblikovali kriterije za podelitev statusa pravičnotrgovinskega mesta.

Namen podeljevanja statusa je širša podpora gibanju za pravično trgovino in večja mobilizacija akterjev, ki lahko pripomorejo k temu, da trgovina postane bolj pravična. Pravična trgovina v središče postavlja človeka in okolje ter s tem spreminja odnose v globalnih dobavnih verigah, vedno bolj pa vpliva tudi na ta razmerja v lokalnih okoljih.

Občine, ki bodo pridobile status pravičnotrgovinskega mesta, bodo več pozornosti namenile pravičnotrgovinskim praksam v lokalnem okolju, podprle prakse socialne ekonomije, spodbujale več globalnega učenja v šolah in ohranjale zdravo okolje v občini.

Več o kriterij in postopku pridobivanja statusa na spletni strani Zavoda za pravično trgovino.

Pripravil: AK

 

Translate »