Civilni aktivizem in državljanska udeležba sta eni od temeljnih vrednot EU, zapisani v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa vse osebne, civilne, politične, ekonomske in socialne pravice, do katerih so upravičeni vsi ljudje v EU.

Kljub določbam listine opažamo med voditelji in aktivisti NVO pomanjkljive veščine na področju organizacijskega upravljanja in zbiranja sredstev, o vrednotah in temeljnih pravicah EU ter o ozaveščanju javnosti in zagovorništvu.

Iz navedenih razlogov Platform SLOGA kot partner konzorcija 8 držav v sklopu projekta PROTEUS “Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe“, katere nosilec je Transatlantic Fundacija (TF) objavlja javni poziv NVO za prijavo na usposabljanja za krepitev zmogljivosti in podporo civilnemu aktivizmu ter vključenost.

Namen:
Cilj javnega poziva je spodbujati civilni aktivizem in sodelovanje državljanov, še posebej tistih, ki prihajajo iz primestnih območij Slovenije. Verjamemo, da je vključevanje državljanov ključno za razvoj demokratične družbe in izboljšanje kakovosti življenja v skupnosti. S tem namenom želimo okrepiti zmogljivosti lokalne civilne družbe preko izvedbe usposabljanj v okviru javnega poziva 012023, ki pa mu sledi poziv za mikrogranting (022023). Udeležba na usposabljanju v okviru javnega poziva 012023 je pogoj za nadaljnjo prijavo na poziv za mikrogranting.

Pričakovani rezultati:

 • Udeležba najmanj 8 in največ 16 predstavnikov nevladnih organizacij (NVO) in njihovih organizacij v Sloveniji na usposabljanjih, kjer bodo:
  • Izpopolnili veščine organizacijskega vodenja in zbiranja sredstev.
  • Okrepili veščine ozaveščanja in zagovorništva.
  • Okrepili razumevanje temeljnih pravic in vrednot Evropske unije (EU).
 • Razširitev lokalne infrastrukture civilne družbe in povečanje strokovnega znanja za spodbujanje državljanskega aktivizma ter vrednot EU

Vsebina:
Platforma SLOGA bo v okviru tega poziva organizirala pet usposabljanj. Po uspešnem zaključku vsakega usposabljanja bodo kandidatom omogočene prijave na poziv za mikrogranting, kar odpre možnost pridobitve nepovratnih sredstev za uresničitev njihovih projektov. Prvo usposabljanje bo potekalo februarja 2024, sledilo mu bo drugo marca 2024. Preostala tri usposabljanja so načrtovana septembra, oktobra in novembra 2024. Vsa usposabljanja bodo praviloma potekala v živo na različnih lokacijah po Sloveniji.
Ta kombinirani pristop, ki vključuje usposabljanja za krepitev zmogljivosti in možnost mikrograntov zagotavlja, da se veščine, pridobljene s krepljenjem kapacitet, takoj uporabijo pri praktični izvedbi projektov.

Usposabljanja bodo potekala v petih modulih:

V zaključnem delu vsakega usposabljanja bo udeležencem na voljo strokovna podpora za prijavo na mikrograntni poziv (202023). Pri izvedbi usposabljanj se bodo uporabljale participativne metode, kot je na primer Odprti prostor za dialog in raziskovanje (OSDE).

Prijave:
Za prijavo na usposabljanja izpolnite PROTEUS – prijavni obrazec in ga pošljite po elektronski pošti na naslov: applications@sloga-platform.org. Kandidati se samostojno prijavijo na vsako želeno usposabljanje. Lahko izberete poljubno število usposabljanj. Prijave so odprte od začetka januarja dalje.

Razpisna komisija zaseda 10 dni pred posameznim modulom usposabljanja in vas v roku 3 dneh po zasedanju obvešča o izbiri.
O točni lokaciji in datumu izvedbe usposabljanja vas bomo obvestili 30 dni pred izvedbo.

Upravičeni stroški vključujejo:

 • Potni stroški do višine cene vozovnice javnega potniškega prometa.
 • Stroški bivanja.
 • Stroški prehrane.

Vsa navedena sredstva bodo pokrita v enkratnem znesku, skladno z racionalno porabo sredstev za izvajanje projektnih aktivnosti.

Upravičeni prijavitelji:

Upravičene organizacije so civilnodružbene organizacije in druge nepridobitne organizacije v skladu z 2. členom Zakona o nevladnih organizacijah. Ta zakon opredeljuje nevladno organizacijo kot organizacijo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.
 • So jo ustanovile domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava.
 • Je nekomercialna in neprofitna organizacija.
 • Je neodvisna od drugih subjektov.
 • Ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali katera koli druga verska skupnost, sindikat ali gospodarska zbornica.
 • Spoštuje temeljne pravice in vrednote, na katerih temelji Evropska unija.

Predstavniki nevladnih organizacij, ki so zainteresirani za usposabljanje za krepitev zmogljivosti, se morajo prijaviti za vsako posamezno usposabljanje. Možna je tudi prijava za vseh pet usposabljanj hkrati.
Članstvo v platformi SLOGA za ta poziv ne vpliva na ocene prijav.

Postopek ocenjevanja ter merila za izbor:

Prosilci so zavezani vrednotam Evropske unije in temeljnim pravicam, kot so zapisani v 2. členu Pogodbe o Evropski uniji in Listini EU o temeljnih pravicah.

Prijave bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril za dodelitev:

 • Izkušnje in potencial prijavitelja: Ocenjuje se na podlagi predhodnih izkušenj, sodelovanja z lokalnimi oblastmi oz. drugimi relevantnimi lokalnimi deležniki ter volje do učenja. Skupaj: 4 točke.
 • Ruralno/obrobno območje: Ocenjuje se glede na indeks razvitosti občine, v kateri je sedež NVO. Če je indeks razvitosti občine manjši od 1, prijavitelj dobi 1 točko, sicer pa 0. Skupaj: 1 točka.
 • Potreba po krepitvi zmogljivosti: Ocenjuje se glede na identificirano potrebo po krepitvi zmogljivosti. Skupaj: 4 točke.

Skupno je možno doseči 9 točk. Izbrane bodo najbolje ocenjene vloge.

Prijave bo ocenjevala komisija treh članov sekretariata platforme SLOGA.

Informativna seja za prijavitelje bo potekala 12. 1. 2024 ob 10. uri. Za sodelovanje na seji nam pišite na info@sloga-platform.org. Če vam termin ne ustreza, lahko za informacije pokličete na 041339978.

Translate »