Platforma SLOGA je 15. decembra 2023 objavila poziv številke 022023 – Poziv za oddajo projektnih predlogov v podporo civilnega aktivizma in vključevanja.

Prijave za oddajo projektnih predlogov za modul Spletna komunikacija, zagovorništvo in ozaveščanje so bile zaprte 16. februarja 2024. Predloženih je bilo deset projektnih predlogov.

Naslednji projektni predlogi so bili izbrani za finančno podporo:

1.

  • Prijavitelj: Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, Slovenija
  • Naslov projekta: Lahko branje kot pot do dostopne, vključujoče in enakopravne družbe
  • Opis: Projekt si prizadeva promovirati lahko branje kot sredstvo za izboljšanje dostopa do informacij, spodbujanje civilnega aktivizma in krepitve temeljnih vrednot EU. S pomočjo (spletnih) delavnic, natečajev, (digitalnih) publikacij in sodelovanja z vplivneži ter uporabo »zgodbarjenja« in vizualnih medijev bo širil zavedanje o pomenu lahkega branja in njegovem vplivu na družbeno vključenost in aktivno državljanstvo. Cilj projekta je ustvariti inkluzivno (digitalno) okolje, ki omogoča vsem skupinam družbe, ne glede na njihove sposobnosti, da aktivno prispevajo k družbenemu dialogu in participaciji.
  • Dotacija: € 2.500,00
  • Trajanje: 3 mesece

2.

  • Prijavitelj: Združenje invalidov z ledvično odpovedjo Slovenije, Slovenija
  • Naslov projekta: Podeželsko srce – Zdrave ledvice
  • Opis: Projekt Podeželsko srce – Zdrave ledvice ima ključen pomen v kontekstu zagotavljanja skrbi za prebivalce ruralnih območij. S svojim osredotočenjem na zdravje ledvic, projekt ne le omogoča dostopnost do zdravstvenih storitev, temveč prav tako promovira preventivne ukrepe in spodbuja ozaveščanje o pomenu skrbi za zdravje. Dostopnost do zdravstvene oskrbe ni zgolj vprašanje fizičnega dostopa do storitev, temveč zajema tudi aktivnosti, ki podpirajo zdravje in preprečujejo bolezni. Projekt se osredotoča na preventivne meritve, kot so krvni tlak, krvni sladkor in kreatinin, kar omogoča zgodnje odkrivanje morebitnih težav z ledvicami.
  • Dotacija: € 2.200,00
  • Trajanje: 7 mesece

Z izbranima organizacijama bo podpisana pogodba o sofinanciranju projekta.

Neuspešni prijavitelji lahko v sedmih koledarskih dneh od datuma objave odločitve na spletni strani SLOGA vložijo pritožbo, če menijo, da so bili deležni diskriminatorne obravnave. Pritožbo je treba vložiti elektronsko na naslov subgranting@sloga-platform.org.

 

Co-funded by the EU horizontal

PROTEUS kot projekt CERV financira Evropska komisija in zajema obdobje od januarja 2023 do decembra 2025.

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno avtorjeva in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, zanje ne moreta biti odgovorna.

 

Translate »