Iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS so sporočili, da so pripravili Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2022.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije:

  • Evropski razvojni sklad (EDF),
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
  • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
  • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA III),
  • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
  • Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI – Global Europe),
  • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Javni poziv bo v Uradnem listu RS objavljen predvidoma 8. septembra 2023. Podpis pogodb s prijavitelji se načrtuje v novembru 2023.

Rok za oddajo prijave na javni poziv bo do vključno 22. septembra 2023.

Besedilo javnega poziva in preostala dokumentacija bodo na voljo na spletni strani ministrstva pod razdelkom »Javne objave«.

Translate »