Prispevki

Zastava Velike Britanije

Britanska razvojna pomoč se bo zmanjšala

Uradna razvojna pomoč Velika Britanije se bo v prihodnjih dveh letih zmanjšala. DIFID, agencija, zadolžena za področje sodelovanja z državami v razvoju, je naročila britanskim veleposlaništvom v partnerskih državah, naj v nekaj tednih znižajo stroške za področje razvojnega sodelovanja za najmanj 50 do 70 odstotkov.

Beri dalje

Glas vpijočega v stiski: poziv, da nikogar ne pustimo ob strani. Objava AidWatch poročila civilne družbe o evropski uradni razvojni pomoči 2020

Senčno poročilo o spoštovanju danih zavez evropskih držav na področju uradne razvojne pomoči in financiranju globalnega razvoja je objavljeno. Poročilo AidWatch 2020 je pripravilo Evropsko združenje nevladnih organizacij za razvoj CONCORD, pri njegovi pripravi pa je sodelovala tudi SLOGA, platforma nevladnih organizacijza razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Letno senčno poročilo, ki ga združenje pripravlja že od leta 2005, preverja izvajanje in oblikuje priporočila glede kakovosti ter količine uradne razvojne pomoči (URP), ki jo države članice EU in Evropska komisija namenjajo državam globalnega juga. Beri dalje

Študija Odbora za razvoj (DEVE) o učinkovitosti so-financiranja zasebnega kapitala v državah v razvoju

Na zahtevo Odbora za razvoj (DEVE) Evropskega parlamenta je Evropski parlament izdal študijo o učinkovitosti so-financiranja podjetij v državah v razvoju, z naslovom »The use of development funds for de-risking private investment: how effective is it in delivering development results?”.
Beri dalje

Razvojno pomoč je potrebno še okrepiti

Ljubljana, 23. april 2020 – V atmosferi pandemije je prejšnji teden OECD objavil preliminarne podatke o uradni razvojni pomoči v letu 2019. 30 držav donatoric je v letu 2019 doniralo 152,8 milijard USD. To je 0,30 % seštevka njihovih bruto nacionalnih dohodkov (BND), kar je nominalno za 0,7 milijarde USD manj v primerjavi z letom 2018. Slovenija je v letu 2019 zvišala svoj prispevek z 71 milijonov EUR na 77 milijonov EUR, predvsem zaradi vplačil mednarodnim organizacijam in oprostitev šolnin. Najbogatejše države smo še zmeraj daleč od izpolnitve zaveze, da bomo za pomoč namenile 0,70 % BND. Beri dalje

Uradna razvojna pomoč v 2018: Kako nikogar ne pustiti ob strani?

Sporočilo za javnost

SLOGA Ekvilib Focus DBS

Ljubljana, 21. november 2019 – Evropska uradna razvojna pomoč se je v letu 2019 znižala, s čimer se nadaljuje trend iz leta 2017. Del gre na račun dobro sprejetega 25% znižanja t.i. napihnjene pomoči, a se višina pomoči znižuje tudi brez upoštevanja te komponente. Novo poročilo CONCORD AidWatch 2019 tako razkriva, da bo EU glede na trenutno hitrost rasti pomoči svojo mednarodno zavezo, da za uradno razvojno pomoč nameni 0,7 % bruto nacionalnega dohodka (BND), izpolnila šele leta 2061. To je več kot 30 let po že enkrat podaljšanem roku.

Poročilo AidWatch nadalje raziskuje, kako države donatorice razumejo in implementirajo sprejeto načelo, da pri doseganju globalnih ciljev trajnostnega razvoja za zmanjševanja družbenih neenakosti nikogar ne pustimo ob strani ter prikazuje, da Evropska unija uradne razvojne pomoči ne dodeljuje glede na stopnjo revščine in neenakosti v nekaterih regijah sveta.

Beri dalje

AidWatch – koliko sredstev smo namenili za uradno razvojno pomoč (URP) v 2018

Iniciativna skupina NVO v kateri sodelujejo Maruša Babnik (Ekvilib Inštitut), Lidija Živčič (društvo FOCUS), Robin Dewa (društvo Bodi Svetloba) in Marjan Huč (SLOGA) so v okviru platforme SLOGA pripravili podatke za vzporedni pregled uradne razvojne pomoči v letu 2018. Slovenija je v 2018 za URP namenila 70,58 milijonov evrov, kar predstavlja 0,16 % BND. 

Beri dalje

Slovenija lani za mednarodno razvojno sodelovanje namenila preko 70 milijonov evrov

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila preliminarne podatke o uradni razvojni pomoči v letu 2018, ki kažejo na nekolikšno zmanjšanje obsega uradne razvojne pomoči, ki jo je manj razvitim državam namenilo 30 donatoric, združenih v Odboru za razvojno pomoč OECD. Slovenija je po preliminarnih podatkih v letu 2018 za uradno razvojno pomoč namenila 70,5 milijona evrov, kar znaša 0,16 odstotka bruto nacionalnega dohodka. Beri dalje

Poročilo OECD: Razvojna pomoč, enakost spolov in krepitev moči žensk

Doseganje enakosti spolov zahteva primerno in trajnostno financiranje v podporo enakosti spolov in krepitvi moči žensk. V Agendi 2030 za trajnostni razvoj so se deležniki zavezali k »bistvenemu povečanju investicij v zmanjšanje vrzeli med spoli«. Uradna razvoja pomoč (ODA), ki jo dajejo članice Komiteja za razvojno pomoč (OECD/DAC) je ključni prispevek k financiranju prizadevanj za enakost spolov in pravice žensk v državah v razvoju.

Beri dalje

Delovno srečanje o Akcijskem načrtu za postopno rast uradne razvojne pomoči do leta 2030

V petek, 15. marca 2019 smo se predstavnice_ki članic platforme Sloga zbrali na sestanku, kjer smo obravnavali osnutek Akcijskega načrta za postopno rast uradne razvojne pomoči do leta 2030. Načrt sta nam predstavila Uroš Vajgl in Taja Čehovin iz Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ.

Beri dalje

AidWatch poročilo 2018: Napihovanje, zmanjševanje in preusmeritev razvojne pomoči EU

Letošnje CONCORD AidWatch poročilo ugotavlja, da se je prvič po 5. letih v letu 2017 poraba pomoči EU znižala. To pomeni, da bi EU pri sedanji stopnji rasti potrebovala dodatnih 40 let, da bi dosegla cilj 0,7 % bruto nacionalnega dohodka, kar predstavlja veliko oviro pri doseganju Agende 2030.

Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria