CONCORD Europe, evropsko združenje nevladnih organizacij za razvoj in pomoč, katerega članica je Platforma SLOGA, je objavil novo, že osemnajsto po vrsti, poročilo o uradni razvojni pomoči EU in držav člani – AidWatch 2022. Uradna razvojna pomoč je eno najmočnejših orodij za odpravljanje neenakosti – in leto 2021 bi moralo biti leto, ko bi jo morali še okrepiti in povečati. Namesto tega vsak šesti evro razvojne pomoči EU in držav članic ni bil namenjen državam, najbolj potrebnih podpore.

“Prav zaradi sovpadanja različnih kriz – geopolitične, podnebne, prehranske, finančne – je potrebno okrepiti dejavnosti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Danes je čas za še več sodelovanja in izmenjave, zagotavljanje podpore z večjo dostopnostjo tehnologij, odpisom dolgov, predvsem najmanj razvitim državam globalnega Juga. Tudi Slovenija mora za to narediti odločnejše korake in povečati svoj delež uradne razvojne pomoči,” je povedal Albin Keuc, direktor Platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA.

Letošnje poročilo prinaša podrobno analizo količine in kakovosti uradne razvojne pomoči EU. Poročilo daje odgovore na štiri ključna vprašanja: (1) Je pomoči dovolj? (2) Ali se uporablja pravilno? (3) Ali je učinkovita? (4) Je usmerjena na zmanjševanje neenakosti? Poleg tega poročilo vključuje tudi analizo uradne razvojne pomoči za podnebno financiranje, enakost spolov in večstranskega odziva EU na pandemijo.

Nevladne organizacije so se v analizi vprašale, ali je pomoči dovolj? Leta 2021 je uradna razvojna pomoč EU znašala 0,48 % njenega bruto nacionalnega dohodka (BND), kar je v relativnem smislu nekoliko manj kot leta 2020, ko je znašala 0,50 %, vendar je v kontekstu vse večjih svetovnih kriz to velikanska izguba. Cilj 0,7 BND so dosegle ali presegle le štiri države članice: Luksemburg, Švedska, Danska in Nemčija.

Ali se uporablja pravilno? Ne le, da države donatorice niso izpolnile svojih danih obljub glede višine razvojne pomoči partnerskim državam, tudi večji delež (kot v letu 2020) namenjene razvojne pomoči ni bil porabljen tam, kjer je slednja najbolj potrebna. Leta 2021 se je napihnjena uradna razvojna pomoč dvignila na 11,8 milijarde (EUR), s čimer se je prekinil štiriletni trend njenega upadanja.

Ali je učinkovita? Pobuda »Team Europe« je začela kazati znake pomikanja v pravo smer glede spoštovanja načel iz Busana. Žal pa organizacije civilne družbe še vedno niso zadostno vključene na vseh ravneh načrtovanja in odločanja.

Je uradna razvojna pomoč usmerjena k zmanjševanju neenakosti? EU je pri zagotavljanju uradne razvojne pomoči, usmerjene v zmanjševanje neenakosti, dosegla le majhne premike, ki še zdaleč ne zadostujejo. Čas je, da EU izpolni zavezo o “vzpostavitvi enakopravnih partnerstev”, ki jo je razglasila leta 2021 in sicer z izpolnjevanjem svojih zavez, izvajanjem politik in proračunskih odločitev, ki krepijo njene mednarodne partnerje, ne pa, da jih še dodatno slabijo.

 

Celotno AidWatch poročilo v angleškem jeziku je dostopno tukaj.

Poročilo za Slovenijo je dostopno tukaj.

AidWatch poročila prejšnjih let so dostopna tukaj.

 

Za več informacij:

Albin Keuc, direktor Platforme SLOGA

041 749 468

Albin.keuc@sloga-platform.org

Marjan Huč, vodja zagovorništva platforme SLOGA

040 137 513

marjan.huc@sloga-platform.org

Translate »