Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je danes objavila podatke glede uradne razvojne pomoči (URP) za leto 2021. Članice Odbora za razvojno pomoč (DAC) so v letu 2021 za URP v letu 2021 namenile rekordnih 179 milijard USD, kar je realno za 4,4 % več kot leta 2020, predvsem na račun pomoči razvitih držav državam globalnega juga, ki se še vedno spopadajo s krizo COVID-19. Skupni znesek URP za leto 2021 je enak 0,33 % skupnega bruto nacionalnega dohodka (BND) donatorjev DAC, kar je nespremenjeno glede na leto 2020 in še vedno pod ciljem ZN, ki je 0,7 % URP glede na BND. Nihanja ravni BND držav zaradi krize COVID-19 bodo vplivala na trend tega razmerja od leta 2020. Pet članic Odbora za razvojno pomoč – Danska, Nemčija, Luksemburg, Norveška in Švedska – je leta 2021 doseglo ali preseglo cilj 0,7 %.

URP, ki so jo leta 2021 zagotovile članice DAC, je vključevala 6,3 milijarde USD, porabljenih za zagotavljanje cepiv COVID-19 državam v razvoju, kar predstavlja 3,5 % celotne uradne razvojne pomoči. Brez upoštevanja URP za podarjena cepiva COVID-19 se je URP v primerjavi z letom 2020 realno povečala za 0,6 %.

Lani so tako države donatorice za cepiva proti Covid-19 namenile skoraj 857 milijonov odmerkov za države v razvoju. V okviru 6,3 milijarde USD je bilo 2,3 milijarde USD (1,3 % celotne uradne razvojne pomoči) namenjenih za donirane odmerke, ki so ostali od domačih zalog (skoraj 357 milijonov odmerkov), 3,5 milijarde USD za odmerke, kupljene posebej za države v razvoju, in 0,5 milijarde USD za sekundarne stroške. Vsi donatorji Odbora za razvojno pomoč, razen enega, so upoštevali priporočilo OECD, da donacije presežnih cepiv COVID-19 iz leta 2021 vrednotijo po 6,72 USD na odmerek in da izvedejo vse potrebne prilagoditve, če so plačali manj, da ne bi prišlo do previsoke uradne razvojne pomoči.

Donatorji DAC so za dejavnosti, povezane s COVID-19, porabili skupaj 18,7 milijarde USD, kar predstavlja 10,5 % njihove skupne neto uradne razvojne pomoči za leto 2021 – s 16,6 milijarde USD ali 10,2 % skupne uradne razvojne pomoči leta 2020. “Države OECD so ponovno dokazale, da bodo tudi v času krize okrepile svoje moči in zagotovile podporo ranljivejšim državam in ljudem,” je ob predstavitvi novih podatkov dejal generalni sekretar OECD Mathias Cormann. “Čeprav so bila lanska prizadevanja še en pomemben korak naprej v razvojni podpori, je treba storiti še veliko več. Ker je svet po ruski neizprosni vojni v Ukrajini prizadela nova humanitarna kriza, si moramo dodatno prizadevati za pomoč tistim državam v razvoju, ki jih bodo najbolj prizadeli pomanjkanje oskrbe ter višje cene hrane in ključnih dobrin.”

Uradna razvojna pomoč se je leta 2021 povečala v 23 državah DAC, v številnih primerih zaradi dodatne podpore državam v razvoju, ki jih je prizadela kriza COVID-19. Zmanjšala se je v šestih državah. Največje povečanje so dosegle Italija (34,5 %), Koreja (+20,7 %), Slovenija (+19,0 %), Irska (+14,8 %), ZDA (+14,4 %), Nova Zelandija (+13,8 %), Španija (+12,5 %), Japonska (+12,1 %) in Islandija (+11,7 %).

Na začetku pandemije so se članice Odbora za razvojno pomoč zavezale, da si bodo prizadevale za zaščito uradne razvojne pomoči. To zavezo še naprej izpolnjujejo, čeprav se soočajo s hudimi fiskalnimi in gospodarskimi pritiski, ki so se zaradi vojne v Ukrajini še povečali,” je dejala predsednica Odbora za razvojno pomoč Susanna Moorehead. “Več kriz pomeni več zahtev za uradno razvojno pomoč. Uradna razvojna pomoč mora podpirati ljudi v stiski v vseh partnerskih državah – tiste, ki so bili zaradi spopadov prisiljeni pobegniti, tiste, ki so lačni, in tiste, ki so še posebej revni in ranljivi, zlasti ženske in otroke, ki najbolj trpijo.”

Humanitarna pomoč je leta 2021 znašala 18,8 milijarde USD, kar je realno za 3,5 % več kot leta 2020. Odpis dolga je ostal na nizki ravni in je znašal 545 milijonov USD. Uradna razvojna pomoč, namenjena beguncem, ki jih gostijo države donatorice, je leta 2021 znašala 9,3 milijarde USD, kar se je v primerjavi z letom 2020 realno le malo spremenilo in predstavlja 5,2 % celotne uradne razvojne pomoči. URP, porabljena za te t. i. stroške beguncev v državah donatoricah, se je (realno) skoraj prepolovila od leta 2016, ko je dosegla najvišjo vrednost 16 milijard USD in predstavljala 11,0 % celotne URP.

Uradna razvojna pomoč predstavlja več kot dve tretjini zunanjega financiranja najmanj razvitih držav.

Vir: OECD, pripravil: MH

Translate »