Agenda 2030 je ogrožena, je na mednarodni konferenci z naslovom Uradna razvojna pomoč manjših držav članic  – QUO VADIS, ki jo je Platforma SLOGA skupaj z evropsko mrežo CONCORD organizirala 14. oktobra, uvodoma opozoril Luca De Fraia, CONCORD Italy. V pripravi letnih senčnih poročil Aidwatch Platforma SLOGA sodeluje že 17 let, torej od prvega poročila dalje.

Epidemija covida-19 je močno vplivala na dva pomembna indikatorja ciljev trajnostnega razvoja, revščino in neenakost. Pričakovati je, da bo pandemija potisnila v revščino dodatnih 140 milijonov ljudi. Zato je zdaj čas za boljše mednarodno sodelovanje – in uradna razvojna pomoč (URP) je med orodji boljšega mednarodnega sodelovanja, je poudaril De Fraia. Zato mora biti URP Evropske unije:

 • zadostna
 • pravilno uporabljena
 • učinkovita
 • usmerjenja v zmanjševanje nenakosti

Pomemben nov finančni inštrument je Globalna Evropa, novo orodje za mednarodno sodelovanje EU v obdobju 2021-2027. Gre za velik finančni sveženj, sestavljen iz večih komponent:

 • geografska (60,38 milijarde €)
 • tematska (6,36 milijarde €)
 • sredstva za hitri odziv (3,18 milijarde €)
 • »rezervni sklad« za odziv v novih kriznih situacijah (9,53 milijarde €).

 Uradna razvojna pomoč: količinska in kakovostna ocena

Vsako leto Aidwatch išče odgovore na vprašanje: Je uradne razvojne pomoči dovolj? Je porabljena pravilno?

Količinska analiza 2020 je pokazala naslednje:

 • Leta 2020 je URP EU predstavljala 0,50% BND, kar je več kot leta 2019 (o,42%) in še daleč od cilja za leto 2030 (0,70%). Če se bo sedanji trend nadaljeval, cilja ne bo mogoče doseči pred 2038.

Dobra novica je, da se je URP po izstopu Velike Britanije povečala: s 58,1 na 63,9 milijarde €.

 • Napihnjena pomoč je znašala 13 odstotkov vse zabeležene URP.

V zvezi s kakovostjo URP pa so ugotovitve naslednje:

 • Team Europe ne zasleduje v zadostni meri principa učinkovitosti
 • Odločujoča vloga partnerskih držav pri določanju uporabe URP je zaenkrat upoštevana samo na načelni ravni
 • Potrebno je storiti korak naprej v transparentnosti in vključevanju civilnodružbenih organizacij.

Po opravljeni analizi učinkovitosti pristopa Team Europe so ocene naslednje:

Z oranžno (=srednja zavezanost) so ocenjeni osredotočenost na rezultate, osredotočenost partnerskih držav na razvojne prioritete in vključujoča partnerstva,

Z rdečo (=šibka zavezanost) pa je bilo ocenjeno področje transparentnosti in vzajemne odgovornosti.

K temu Fraia opozarja, da bo učinkovitost pristopa Team Europe mogoče meriti le po rezultatih Team Europe Initiatives, t.j. vodilnih projektov v partnerskih državah – a prvi znaki so zaskrbljujoči.

Pomembno merilo kakovosti URP je tudi njena usmerjenost v zagotavljanje/povečevanje enakosti. Na tem področju ni zaznati napredka, zlasti ob vse večjem povečevanju neenakosti v svetu. Delež URP EU za najmanj razvite države je bil v letu 2019 le 0,10% BND, le pri 5,56% URP je bil glavni cilj enakost spolov.

Nevarnost dodatnega umetnega napihovanja URP

Nazadnje je Luca De Fraia opozoril še na tri ključne probleme: Prvič, nova pravila Odbora za razvojno pomoč pri OECD (DAC) glede poročanja dolžniških razbremenitvah bodo še dodatno umetno napihovala URP. Drugič, le 12,9 % URP gre prek civilnodružbenih organizacij in samo 1,8% sredstev CDO v partnerskih državah in tretjič, v večini primerov gre za mobilizacijo domačih virov manj kot 0,1% bilateralne URP

V letošnjem poročilu Aidwatch je CONCORD nanizal 22 priporočil. Fraia je izpostavil naslednja:

 • EU bi morala izpolniti zavezo o 0,70% GNI za URP
 • EU bi morala sredstva URP usmeriti v uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v partnerskih regijah in državah.
 • Med URP ne bi smeli šteti stroškov za begunce v državah donatorkah, stroškov študija tujih študentov v državah donatorkah, vezane pomoči, plačil obresti in dolžniških razbremenitev.
 • EU bi morala zagotoviti, da se Team Europe osredotoči na učinkovite rezultate za ljudi v državah partnerkah in za planet.
 • Evropska komisija in države članice EU bi morale skupno oblikovati agendo prihodnje konference ZN o najmanj razvitih državah z bolj ambicioznimi cilji URP za najmanj razvite države.
 • Več informacij:
 • Poročilo Aidwatch 2021
 • AidWatch 2021: SPLOŠNI DEL (slovensko)
 • AidWatch 2021: RAZMERE V SLOVENIJI

  Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

 

Translate »