Prispevki

Na voljo dokument, ki raziskuje tveganja in ranljivosti žensk in deklet

V World Association of Girl Guides and Girl Scouts so izdali dokument, ki raziskuje tveganja in ranljivosti, s katerimi se srečujejo ženske in dekleta, kako krize v javnem zdravstvu lahko poglabljajo spolne neenakosti in pozivajo k ukrepanju.
Beri dalje

Poziv za večje prizadevanje v boju proti nasilju v družini

Od uvedbe ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid-19 opažajo policisti, zavetišča za ženske in nevladne organizacije povečano število nasilja v družini, zlasti nasilja nad ženskami. Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) in Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) pozivata EU in države članice, naj ukrepajo in zaščitijo ženske med to krizo in v prihodnosti okrepijo svoje ukrepe za odpravo nasilja nad ženskami. Beri dalje

Razpis UN Women za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti v državah v razvoju za leto 2019

United Nations Trust Fund to End Violence against Women je objavil razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje velikih in malih inovativnih projektov in programov na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti za leto 2019. V okviru razpisa se sofinancirajo projekti v državah v razvoju, ki so na DAC seznamu upravičenk do ODA. Rok za prijavo: 18.1.2019

Beri dalje