Od uvedbe ukrepov za zajezitev širjenja bolezni Covid-19 opažajo policisti, zavetišča za ženske in nevladne organizacije povečano število nasilja v družini, zlasti nasilja nad ženskami. Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) in Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) pozivata EU in države članice, naj ukrepajo in zaščitijo ženske med to krizo in v prihodnosti okrepijo svoje ukrepe za odpravo nasilja nad ženskami.

Številne države EU so se hitro odzvale. Vendar je obseg ukrepov, potrebnih za zaščito žrtev, razkril, kako nezadostni so podporni ukrepi tudi v običajnih časih. Na primer, v zavetiščih za ženske je na voljo le približno pol ležišč, kot zahteva Istanbulska konvencija, ki jo je podpisalo 21 držav EU. Novi izzivi prihajajo tudi po odpravi ukrepov. Finančna negotovost zaradi zmanjšanja ali izgube dohodka, izgube delovnih mest, pa tudi prihajajoče recesije, lahko predstavlja dodatne sprožilce nasilja in žrtvam oteži pobeg iz zlorabe. Prejšnja raziskava agencije FRA je pokazala, da je 30% žensk, ki se s težavo preživljajo, doživelo intimno partnersko nasilje v primerjavi z 18% žensk, ki finančnih težav nimajo.

Zato mora EU vzpostaviti trajne strukture za odpravo nasilja nad ženskami. EIGE in FRA pozivata EU in njene države članice, naj premislijo in sprejmejo naslednje ukrepe:

• Države EU, ki še niso ratificirale Istanbulske konvencije ali niso v celoti uskladile svojih nacionalnih zakonov z njenimi zahtevami, bi morale to hitro storiti,

• Policija, pravosodje in zdravstveni sektor v državah članicah EU bi moral sodelovati pri obvladovanju tveganja nasilja nad ženskami,

• Zbiranje podatkov o nasilju nad ženskami bi bilo treba uskladiti med državami članicami EU,

• EU bi morala uskladiti izmenjavo dobrih praks med državami članicami,

• Številne države EU imajo zakonsko opredeljene zločine iz sovraštva (na primer zoper etnične in spolne manjšine). Sprejeti bi bilo treba zakonsko definicijo femicida, ki označuje poboj žensk in deklet zaradi njihovega spola,

• Podpirajo predlog Evropske komisije o dodajanju nasilja nad ženskami na seznam kaznivih dejanj EU.

Več informacij na povezavi.

Translate »