United Nations Trust Fund to End Violence against Women je objavil petindvajseti razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje inovativnih projektov in programov na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti. V okviru razpisa se sofinancirajo projekti v državah v razvoju, ki so na DAC seznamu upravičenk do ODA.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi organizacijami, ženskimi organizacijami in organizacijami, ki temeljijo na skupnosti ter raziskovalne institucije. Projekti se morajo izvajati, prav tako mora biti prijavitelj uradno registriran v eni od držav, ki so na DAC seznamu upravičenk do ODA (http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm). Regionalne in mednarodne organizacije morajo ob prijavi izkazati, da je njihov nacionalni partner, ki bo izvajal projekt, uradno registriran v državi izvajanja.

Rok za prijavo: 6.1. 2022

Vir: CNVOS

Translate »