V World Association of Girl Guides and Girl Scouts so izdali dokument, ki raziskuje tveganja in ranljivosti, s katerimi se srečujejo ženske in dekleta, kako krize v javnem zdravstvu lahko poglabljajo spolne neenakosti in pozivajo k ukrepanju.

Pandemija, s katero se trenutno soočamo, izpostavlja obstoječe neenakosti v neenakosti v naših družbah. Izpostavlja tveganja in ranljivosti, s katerimi se srečujejo dekleta in mlade ženske zaradi poglobljenih neenakosti in tradicionalnih vlog spolov. To otežuje, v nekaterih primerih pa tudi onemogoča dostop ženskam do osnovnih storitev (kot je na primer skrb za  njihovo spolno in reproduktivno zdravje ter zaščita pred nasiljem). Nasilje, ki temelji na spolu, vpliva na fizično oz. duševno, spolno in reproduktivno zdravje žensk in deklet povsod.

Dokument je na voljo v naši spletni knjižnici.

Translate »