United Nations Trust Fund to End Violence against Women je objavil razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje velikih in malih inovativnih projektov in programov na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti za leto 2019. V okviru razpisa se sofinancirajo projekti v državah v razvoju, ki so na DAC seznamu upravičenk do ODA. Rok za prijavo: 18.1.2019

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi organizacijami, ženskimi organizacijami in organizacijami, ki temeljijo na skupnosti ter raziskovalne institucije. Projekti se morajo izvajati, prav tako mora biti prijavitelj uradno registriran v eni od držav, ki so na DAC seznamu upravičenk do ODA. Regionalne in mednarodne organizacije morajo ob prijavi izkazati, da je njihov nacionalni partner, ki bo izvajal projekt, uradno registriran v državi izvajanja.

Velike NVO lahko zaprosijo za sredstva v višini od 150,001 US$ do 1 milijona za projekte, ki trajajo tri leta. Male NVO, predvsem lokalne ženske organizacije in njihove mreže, lahko zaprosijo za sredstva v višini najmanj 50,000 in največ 150,000 US$ za projekte, ki trajajo tri leta. Za namene tega razpisa UN Trust Fund kot manjše organizacije prepoznava organizacije z letnim proračunom manj kot 200,000 US$.

Razpisna dokumentacija

Več razpisov najdete tudi na straneh CNVOS.

Translate »