Delavnice o otrokovih pravicah za otroke v BiH

Delavnice o otrokovih pravicah za otroke v BiH

Zavod Krog iz Slovenije, Društvo “Medica” iz Zenice in Center za izobraževanje in raziskovanje “Nahla” iz Sarajeva ta teden začenjajo z delavnicami o otrokovih pravicah za osnovnošolce v vseh desetih kantonih federacije BiH. Potekale bodo v...
Prva celovita EU strategija o otrokovih pravicah

Prva celovita EU strategija o otrokovih pravicah

Evropska komisija je sprejela prvo celovito strategijo EU o otrokovih pravicah in predlog priporočila Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke, da bi spodbujala enake možnosti za otroke, ki jim grozita revščina ali socialna izključenost. Pri pripravi obeh...
Svetovni dan boja proti otroškemu izkoriščevalskemu delu 2020

Svetovni dan boja proti otroškemu izkoriščevalskemu delu 2020

12. junija obeležujemo svetovni dan boja proti otroškemu izkoriščevalskemu delu. UNICEF in Mednarodna organizacija za delo (ILO) ob tem opozarjata, da bi lahko pandemija milijone otrok po svetu prisilila v otroško delo, kar bi pomenilo prvi porast otroškega dela po...
UNICEF poziva vlade, da z ustreznimi ukrepi zaščitijo otroke

UNICEF poziva vlade, da z ustreznimi ukrepi zaščitijo otroke

UNICEF in Save the Children v najnovejši raziskavi opozarjata, da bi lahko ekonomske posledice pandemije COVID-19 do konca leta 2020 v revščino pahnile do 86 milijonov otrok. Število revnih otrok v državah z nizkimi in srednjimi prihodki bi se tako povečalo za 15 % in...
Pravice otrok za leto 2020

Pravice otrok za leto 2020

Nizozemska organizacija za pravice otrok KidsRights je konec maja objavila indeks otrokovih pravic za leto 2020, ki kaže, da države po svetu premalo vlagajo v zaščito pravic otrok na področjih varnosti, zdravja in izobraževanja, pri čemer zaradi posledic koronavirusa...
Translate »