UNICEF in Save the Children v najnovejši raziskavi opozarjata, da bi lahko ekonomske posledice pandemije COVID-19 do konca leta 2020 v revščino pahnile do 86 milijonov otrok. Število revnih otrok v državah z nizkimi in srednjimi prihodki bi se tako povečalo za 15 % in doseglo 672 milijonov.

Analiza poudarja, da bi lahko brez nujnih ukrepov za zaščito družin pred finančnimi težavami zaradi pandemije, skupno število otrok, ki živijo pod nacionalno mejo revščine v državah z nizkim in srednjim dohodkom, do konca leta doseglo 672 milijonov. Skoraj dve tretjini teh otrok živi v podsaharski Afriki in južni Aziji. Države v Evropi in srednji Aziji bi lahko imele največji porast števila revnih otrok, do 44 % v regiji. Latinska Amerika in Karibi bi lahko zabeležili 22 % povečanje.

UNICEF in Save the Children opozarjata, da bo vpliv svetovne gospodarske krize, ki je posledica  pandemije in z njo povezanih ukrepov za zajezitev, dvojen. Takojšnje posledice izgube dohodka pomenijo, da si družine težje privoščijo osnovne dobrine za preživetje, vključno s hrano in vodo, omejijo izdatke za zdravstveno oskrbo in izobraževanje, otroci pa so bolj izpostavljeni otroškim porokam, nasilju, izkoriščanju in zlorabam. Ko pride do fiskalnih posledic krize, se lahko zmanjša tudi obseg in kakovost storitev, od katerih so odvisne družine.

Za otroke v državah, ki so jih že pred pandemijo prizadeli konflikti in nasilje, bo ta kriza še povečala negotovost in tveganje za revščino. Na območju Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, kjer zaradi konfliktov največ otrok potrebuje humanitarno pomoč, skoraj polovica vseh otrok v regiji živi v večdimenzionalni revščini. Regija ima tudi najvišjo stopnjo brezposelnosti med mladimi.

Da bi rešili in ublažili vpliv pandemije na otroke v revnih gospodinjstvih, UNICEF in Save the Children pozivata k takojšnji razširitvi programov socialne zaščite, vključno s finančno podporo, zagotavljanjem šolske prehrane in otroškimi dodatki- vse to so ključne naložbe, ki se nanašajo na neposredne finančne potrebe in postavijo temelje, da se države pripravijo na morebitne prihodnje krize.

UNICEF Slovenija poziva Vlado RS, da zaščiti otroke pred revščino in k temu pristopi odločneje kot v prejšnji krizi, ko nismo uspeli preprečiti zdrsa velikega števila otrok pod prag revščine. Podatki iz leta 2018 (SURS) kažejo, da je pod pragom revščine živelo 11,7% otrok oz. 45.000 otrok. Obstaja velika zaskrbljenost, da bomo zopet priča zdrsu številnih otrok v revščino, ker je epidemija COVID-19 neposredno prizadela tudi številne otroke, ki sicer živijo nad pragom revščine, vendar v gospodinjstvih z nižjimi finančnimi prispevki. Za odpravo in preprečevanje revščine otrok je zato potrebno narediti hiter in odločen korak proti celovitemu reševanju problematike, ki terja redno medresorsko sodelovanje, saj ukrepi za reševanje tega področja niso vezani zgolj na socialno področje. Zato bi bilo potrebno vzpostaviti medresorsko skupino za boj proti revščini, ki bi vključevala tudi nevladne organizacije in stremela k pripravi rešitev, bolj prilagojenih potrebam ljudi, poleg tega pa tudi k pripravi medinstitucionalnega načrta, v sodelovanju z ustreznimi organi, za okrepitev oskrbe ranljivih otrok. Spremljanje položaja otrok na nacionalni ravni je ključno za takojšnje opozarjanje na vrzeli in padanje otrok v revščino, zato je treba stremeti h kakovostnim raziskavam ter k podatkom o blaginji otrok. Nemudoma pa je potrebno oceniti in zagotoviti potrebno finančno in materialno pomoč družinam, ki so ostale brez rednih prihodkov za preživetje. Pri oblikovanju ukrepov si je potrebno prizadevati za pristop, ki v ospredje postavljajo potrebe otrok in posledično vplivajo na dvig kakovosti življenja otrok.

Katastrofalnim učinkom pandemije koronavirusa se je mogoče izogniti z zagotavljanjem pomoči na terenu in takojšnjimi ukrepi za zaščito otrok in njihovih družin. UNICEF pomaga reševati življenja otrok in blaži posledice pandemije za vse otroke sveta. V sodelovanju s partnerji zagotavljamo zaščitno opremo in higienske pripomočke zdravstvenim delavcem, dostop do čiste vode, nujno zdravstveno oskrbo, spodbujamo higienske prakse in nadaljevanje izobraževanja v kriznih razmerah. Vlade pozivamo, da posebno pozornost namenjajo zaščiti otrok pred uničujočimi sekundarnimi učinki pandemije. Naše delovanje je usmerjeno v zaščito vsakega otroka pred posledicami pandemije, tudi otrok v Sloveniji.

Translate »