Zavod Krog iz Slovenije, Društvo “Medica” iz Zenice in Center za izobraževanje in raziskovanje “Nahla” iz Sarajeva ta teden začenjajo z delavnicami o otrokovih pravicah za osnovnošolce v vseh desetih kantonih federacije BiH. Potekale bodo v okviru projekta “Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH “, ki ga financira Evropska unija.

Delavnice se bodo izvedle za 400 osnovnošolskih otrok v starosti med 10 in 12 let. Izvajali jih bodo starejši otroci – trenerji, ki so bili predhodno usposobljeni in izobraženi o otrokovih pravicah in zaščiti otrok.

Za vsako skupino otrok bo izvedenih pet delavnic. Glavne teme bodo Mednarodna konvencija o otrokovih pravicah in različne pravice iz konvencije, različne vrste nasilja, kako nasilje prepoznati in se zaščititi pred njim ter kdo je odgovoren za zagotavljanje spoštovanja otrokovih pravic.

Otroke trenerje bodo pri izvedbi delavnic za sovrstnike mentorirali njihovi učitelji in učiteljice, ki so tudi bili usposobljeni o otrokovih pravicah tekom projekta. Usposabljanja, ki so trajala šest dni, so za otroke v starosti 14 do 15 let ter za pedagoško osebje izvedle partnerske organizacije na podlagi dolgoletnih izkušenj, strokovnega znanja in prakse. Izbor udeležencev usposabljanj in delavnic ter izvajanje aktivnosti poteka v tesnem sodelovanju s pristojnimi kantonskimi ministrstvi za šolstvo in osnovnimi šolami.

Glavni cilj projekta “Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH ” je sicer ozaveščanje in izobraževanje žensk in otrok o njihovih pravicah ter njihovo opolnomočenje za aktivno sodelovanje pri spodbujanju spoštovanja pravic v družbi. Vzporedno z izobraževanjem trenerjev otrok in omenjenimi delavnicami se izvajajo enake aktivnosti tudi za ženske. Poleg tega bodo projektni partnerji razvili spletni modul o izobraževanju o pravicah žensk in otrok, ki se bo uporabljal v šolah in nevladnih organizacijah med in po projektu za več kot 400 otrok in 100 žensk.

Skupna vrednost projekta je več kot 215.000 evrov, od tega je Evropska unija zagotovila dobrih 187.000 evrov nepovratnih sredstev.

Translate »