Zavod Krog v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo S.O.S. Children’s Villages v Egiptu že četrto leto zapored izvaja projekt »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu«. Nov projekt, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenije, bo s pomočjo priročnika in kartic »Naše pravice« o otrokovih pravicah izobraževal učitelje, starše in več kot 2000 otrok.

Ker so kršitve pravic otrok v Egiptu zaradi neizobraženosti in neozaveščenosti odraslih (staršev, pedagogov) pogost problem, bodo najprej oblikovane skupine trenerjev iz vladnih in nevladnih organizacij, ki bodo usposobljeni za uporabo priročnika in metodologije Naše pravice ter predajo znanja naprej učiteljem iz egiptovskih šol.

Skupina trenerjev bo v nadaljevanju projekta v Kairu, Tanti in Aleksandriji na štirih tridnevnih usposabljanjih 60 pedagogom iz različnih osnovnih šol predala znanje s področja otrokovih pravic in veščine za uporabo metodologije Naše pravice, pedagogi pa bodo potem v svojih šolah z otroki izvedli po 14 delavnic o različnih otrokovih pravicah.

Otroci bodo tako dobili znanje o svojih pravicah in dolžnostih ter kako svoje pravice zahtevati in jih braniti, preko interaktivnih delavnic pa bodo dobili tudi znanja za razvoj svojih potencialov in spodbujanje trajnostnega razvoja. Dobili bodo tudi veščine za spodbujanje spoštovanja otrokovih pravic in izvedli tudi štiri dogodke za promocijo svojih pravic.

Projekt bo tako prispeval h krepitvi spoštovanja in uresničevanja pravic otrok s strani pedagogov in staršev, hkrati pa okrepil zavedanje egiptovskih otrok o lastnih pravicah in dolžnostih. Kljub napredku v zakonodaji o otrokovih pravicah so egiptovski otroci namreč še vedno žrtve kršenja pravic in nasilja. Številni živijo v revščini, nimajo dostopa do kvalitetne izobrazbe ali sploh ne hodijo v šolo, številni so izpostavljeni različnim vrstam nasilja in ne vedo, kje in kako poiskati pomoč.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

Translate »