12. junija obeležujemo svetovni dan boja proti otroškemu izkoriščevalskemu delu. UNICEF in Mednarodna organizacija za delo (ILO) ob tem opozarjata, da bi lahko pandemija milijone otrok po svetu prisilila v otroško delo, kar bi pomenilo prvi porast otroškega dela po 20-letnem napredku.

Poročilo Covid-19 in otroško delo navaja, da se je otroško delo od leta 2000 zmanjšalo za 94 milijonov, vendar je ta napredek zaradi pandemije ogrožen. 

Otroci, ki so že vključeni v otroško delo, bi lahko bili prisiljeni delati več ali v slabših razmerah, opozarja poročilo. Več bi jih lahko bilo prisiljenih v najhujše oblike dela, kar močno ogroža njihovo zdravje in varnost.

Poročilo navaja, da bi lahko COVID-19 povzročil poglobitev revščine in s tem povečanje otroškega dela, saj gospodinjstva porabijo vsa razpoložljiva sredstva za preživetje. Nekatere študije kažejo, da lahko povečanje revščine za 1 odstotno točko v nekaterih državah povzroči porast otroškega dela za 0,7%.

Ranljive skupine prebivalstva – denimo tiste, ki delajo v neformalnem gospodarstvu in delavci migranti – bodo najbolj ogrožene zaradi gospodarske recesije, porasta brezposelnosti, splošnega padca življenjskega standarda, zdravstvenih pretresov in nezadostnih sistemov socialne zaščite.

Vse več je tudi dokazov, da se otroško delo povečuje, ko se šole med pandemijo zaprejo. Začasno zaprtje šol je ogrozilo šolanje več kot milijarde učencev v več kot 130 državah. Tudi ko šole znova odprejo vrata, si nekateri starši ne morejo več privoščiti, da bi otroke pošiljali v šolo. Posledično bi bilo lahko več otrok prisiljenih v izkoriščevalska in nevarna dela. Neenakosti med spoloma se lahko poglobijo, dekleta pa so še posebej izpostavljena izkoriščanju v kmetijstvu in delu na domu.

Poročilo predlaga številne ukrepe za preprečitev porasta otroškega dela, vključno s celovitejšo socialno zaščito, lažjim dostopom do posojil za revne družine, spodbujanjem dostojnega dela za odrasle, ukrepi za vrnitev otrok v šolo, tudi z odpravo šolnin, in več sredstev za inšpekcijske preglede dela ter sankcioniranje kršitev.

Vir: UNICEF

Translate »