Prispevki

Puščica. Vir: Pixabay

IPA II: Krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter spodbujanje sodelovanja med NVO in vladnimi institucijami v Srbiji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi institucijami ter krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja procesa evropske integracije v Srbiji.

Tematsko je razpis osredotočen na področje okolja in podnebnih sprememb, ekonomskih politik, socialno-ekonomskega razvoja ter zunanjih in varnostnih politik, pri čemer je sklop 1 namenjen zgolj srbskim civilnodružbenim organizacijam, sklop 2 pa je odprt tudi za NVO iz EU.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, pri čemer se lahko na sklop 1 prijavijo le organizacije iz Srbije, v okviru sklopa 2 pa tudi organizacije iz držav članic EU.

Rok za prijavo: 18. maj 2021

Vir: CNVOS

IPA II: Krepitev zmogljivosti in podpora civilnodružbenim organizacijam v Turčiji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participatorne demokracije s podporo nevladnih organizacij s področja človekovih pravic (sklop 1) ter krepitvijo zmogljivosti NVO (sklop 2) v Turčiji.

Beri dalje

IPA II: Krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter vzpostavljanje vzpodbudnega pravnega in finančnega okolja za NVO v Črni gori

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik ter vzpostavljanju vzpodbudnega pravnega in finančnega okolja za NVO v Črni gori.

Beri dalje

IPA II: Krepitev znanj in veščin za zaposlovanje v deficitarnih poklicih v Črni gori

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju krepitve znanj in veščin za zaposlovanje v deficitarnih poklicih v Črni gori.

Beri dalje

Poziv za sofinanciranje projektov NVO za 2020 objavljen!

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v Uradnem listu RS, št. 16/21, objavilo besedilo javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020.

Beri dalje

Najava javnega poziva za sofinanciranje projektov NVO za 2020

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je pripravilo Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020.

Beri dalje

IPA II: Krepitev ozaveščanja o evropskem integracijskem procesu v Bosni in Hercegovini

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja razumevanja evropskega integracijskega procesa v Bosni in Hercegovini.

Na razpis se lahko prijavijo mednarodne organizacije ter nevladne organizacije iz držav članic EU in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijave je 16. februar 2021.

Vir: CNVOS