V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi participatorne demokracije s podporo mladinskim iniciativam in prostovoljstvu v lokalnih skupnostih v Severni Makedoniji.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis so nevladne organizacije iz Severne Makedonije, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi NVO iz držav članic EU.

Rok za prijavo: 21. junij 2021

Vir: CNVOS

Translate »