V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participatorne demokracije s podporo nevladnih organizacij s področja človekovih pravic (sklop 1) ter krepitvijo zmogljivosti NVO (sklop 2) v Turčiji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Turčije in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II.

Roka za prijavo: 28. maj 2021

Vir: CNVOS

Translate »