V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju krepitve znanj in veščin za zaposlovanje v deficitarnih poklicih v Črni gori.

Na razpis se lahko prijavijo lokalne oblasti, organi javnega sektorja, nevladne organizacije ter druge pravne osebe zasebne prava iz držav članic EU, Črne gore in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II.

Rok za prijavo: 12. april 2021

Vir: CNVOS

Translate »