Prispevki

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju na področju spodbujanja dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja v Kazakhstanu

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja v Kazakhstanu.

Tematsko je razpis osredotočen na

  • boj proti podnebnim spremembam in blažitvi njihovih posledic
  • spodbujanje udeležbe žensk v procesih odločanja
  • krepitev glasu mladih v družbi.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Kazakhstana in držav članic EU.

 

Rok za prijavo: 3. junij 2021

Vir: CNVOS

DCI: Podpora kulturnim akterjem v Maliju za delovanje na področju upravljanja in razvoja

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori kulturnim akterjem v Maliju, da prepoznajo in predlagajo rešitve za učinkovitejše upravljanje in razvoj.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in organi javnega sektorja iz držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, Malija ter drugih držav upravičenk do razvojne pomoči, kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Malija.

Rok za prijavo: 28. maj 2021

Vir: CNVOS

EIDHR, DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve pravic žensk in dobrega upravljanja v Bangladešu

V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 1) in tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju:

  • spodbujanja enakosti med spoloma, krepitve pravic žensk ter preprečevanja nasilja na podlagi spola v javnem življenju in na delovnem mestu (sklop 1, EIDHR)
  • spodbujanja sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih upravljanja in razvoja na lokalni ravni (sklop 2, DCI) v Bangladešu.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije. V okviru sklopa 1 ni geografskih omejitev, v okviru sklopa 1 morajo imeti prijavitelji sedež v eni od držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ali držav v razvoju, ki so upravičene do razvojne pomoči.

Rok za prijavo: 16. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

DCI, EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve človekovih pravic v Ruandi

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 1)  in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v Ruandi za učinkovitejše delovanje na področju:

  • spodbujanja spolnih in reproduktivnih pravic ter boja proti nasilju na podlagi spola (sklop 1, DCI)
  • spodbujanja in zaščite pravic delavcev ter preprečevanja mučenja in drugih oblik nečloveškega ravnanja (sklop 2, EIDHR).

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije. V okviru sklopa 2 ni geografskih omejitev, v okviru sklopa 1 morajo imeti prijavitelji sedež v Ruandi, eni od držav članic EU, držav EEA ali držav v razvoju, ki so upravičene do razvojne pomoči. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Ruande.

Rok za prijavo: 4. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju blaženja socialnih in ekonomskih posledic pandemije covid-19 v Indiji

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju blaženja socialnih in ekonomskih posledic pandemije COVID-19 za najranljivejše skupine prebivalstva v Indiji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Indije, držav članic EU in držav EEA. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Indije.

Rok za prijavo: 10. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnega, ekonomskega in kulturnega razvoja v Kongu

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja socialnega in ekonomskega razvoja (sklop 1) ter krepitvi kulturnega sektorja (sklop 2) v Kongu.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Konga in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Konga.

Rok za prijavo: 20. april 2021

Vir: CNVOS

DCI: Spodbujanje dobrega vodenja, družbenih sprememb ter vključujočega oblikovanja politik na Filipinih

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori nevladnih organizacij za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja dobrega vodenja, družbenih sprememb ter vključujočega oblikovanja politik na Filipinih.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in združenja iz Filipinov, držav članic EU in držav EEA. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Filipinov.

Rok za prijavo: 17. april 2021

Vir: CNVOS

DCI: Vzpostavljanje strateških partnerstev na področju preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma v Gvineji Bissau

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov oz. spodbujanju strateških partnerstev civilnodružbenih organizacij na področju preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma v Gvineji Bissau.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije in mreže CSO iz Gvineje Bissau, držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta ENI in evropskega razvojnega sklada ter držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Gvineje Bissau.

Rok za prijavo: 15. april 2021

Vir: CNVOS

DCI, EIDHR: Razpis, namenjen izboljšanju življenjskih pogojev ter spodbujanju človekovih pravic v Mavretaniji

V okviru tematskega programa organizacije civilne družbe in lokalni organi (sklopa 1 in 2) ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 3) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju izboljšanja socialno-ekonomskega položaja žensk in mladih ter krepitve in zaščite pravic žensk in deklet v Mavretaniji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU in Mavretanije.

Rok za prijavo: 16. april 2021

Vir: CNVOS

Poziv za sofinanciranje projektov NVO za 2020 objavljen!

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v Uradnem listu RS, št. 16/21, objavilo besedilo javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020.

Beri dalje