V okviru tematskega programa za podporo organizacijam civilne družbe instrumenta za razvojno sodelovanje in programa za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi vloge civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja transparentnega in participatornega vodenja, ekonomskega in socialnega razvoja ter demokratičnih reform in človekovih pravic v Črni gori.

Razpis ima štiri sklope:

sklop 1: sodelovanje civilnodružbenih organizacij v procesih odločanja

sklop 2: krepitev zmogljivosti ter zagovorniške vloge civilnodružbenih organizacij na različnih tematskih področjih

sklop 3: podpora lokalnim civilnodružbenim organizacij pri spodbujanja razvoja na lokalni ravni

sklop 4: podpora zagovornikom človekovih pravic in civilnodružbenih organizacij pri njihovem delovanju na področju spodbujanja človekovih pravic in demokratične politične kulture

V okviru sklopov 1, 2 in 3 se lahko na razpis prijavijo civilnodružbene organizacije iz Črne gore in držav članic EU, v okviru sklopa 4 geografskih omejitev ni.

Rok za prijavo: 31. maj 2022

Vir: CNVOS

Translate »