V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 1) in tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja ter zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin (sklop 1) ter krepitve vloge civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvoja (sklop 2) v Kirgizistanu.

V okviru sklopa 1 (EIDHR) se lahko na razpis prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni. V okviru sklopa 2 (DCI) se lahko na razpis prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU in Kirgizistana.

Rok za prijavo: 31. marec 2022

Vir: CNVOS

Translate »