V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja socialne pravičnosti in socialne zaščite v Paragvaju.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Paragvaja in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja.

Rok za prijavo: 1. oktober 2021

Vir: CNVOS

Translate »