Prispevki

DCI, EIDHR: Razpis, namenjen izboljšanju življenjskih pogojev ter spodbujanju človekovih pravic v Mavretaniji

V okviru tematskega programa organizacije civilne družbe in lokalni organi (sklopa 1 in 2) ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 3) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju izboljšanja socialno-ekonomskega položaja žensk in mladih ter krepitve in zaščite pravic žensk in deklet v Mavretaniji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU in Mavretanije.

Rok za prijavo: 16. april 2021

Vir: CNVOS

Poziv za sofinanciranje projektov NVO za 2020 objavljen!

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v Uradnem listu RS, št. 16/21, objavilo besedilo javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020.

Beri dalje

Najava javnega poziva za sofinanciranje projektov NVO za 2020

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je pripravilo Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020.

Beri dalje

DCI: Zmanjševanje posledic krize COVID-19 ter spodbujanje vključevanja mladih v Pakistanu

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju mobiliziranja skupnosti za ublažitev socialnih in ekonomskih posledic krize COVID-19 ter na področju spodbujanja aktivnega vključevanja mladih v Pakistanu. Beri dalje

Razpis za podporo CSO, ki delujejo na področju doseganja CTR v državah upravičenih do razvojne pomoči

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis DCI za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju doseganja CTR v državah upravičenih do razvojne pomoči. Na razpis se lahko prijavijo mreže civilnodružbenih organizacij, ki so s Komisijo podpisale okvirni sporazum o partnerskem sodelovanju in morajo sodelovati z najmanj eno partnersko organizacijo.

Beri dalje

DCI: Civil Society Organisations and Local Authorities in Development – Caribbean Region

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja demokratičnega vodenja in upravljanja, družbenega razvoja ter vključujoče in trajnostne rasti na Barbadosu, Antigvi, Dominiki, Grenadi, Sveti Luciji, Svetemu Vincencu, Svetemu Krištofu in Nevisu. Beri dalje

DCI: Direct Support to Non-State Actors and Local Authorities in actions promoting achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) in the Republic of Mauritius

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami in lokalnimi oblastmi pri aktivnostih za doseganje razvojnih ciljev tisočletja v Republiki Mauritius. Beri dalje