V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju dobrega vodenja in razvoja na Filipinih. Tematsko je razpis osredotočen na: 1. dobro vodenje na lokalni ravni, vključevanje NVO in participacijo državljanov; 2. krožno ekonomijo; 3. spolno in reproduktivno zdravje in pravice ter nasilje na podlagi spola.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in združenja CSO iz držav članic EU ter iz Filipinov.

Rok za prijavo: 7. april 2022

Vir: CNVOS

Translate »