V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR  in tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti kolumbijskih civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, dobrega vodenja in upravljanja ter spodbujanja človekovih pravic in zmanjševanja neenakosti, s poudarkom na ženskah, mladih in ranljivih družbenih skupinah, v Kolumbiji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije s sedežem v Kolumbiji ali v eni od držav članic EU.

Rok za prijave: 18. april 2022

Vir: CNVOS

Translate »