Biotska raznovrstnost za razvoj

Biotska raznovrstnost za razvoj

29. marca 2022 se je v Ženevi zaključila Konferenca o biotski raznovrstnosti, v sklopu katere so se sestali Pomožni organ za znanstveno, tehnično in tehnološko svetovanje (SBSTTA) in Pomožni organ za izvajanje (SBI). Strokovne razprave navadno usmerjajo politični...
Preizkus integritete EU pri uresničevanju Agende 2030

Preizkus integritete EU pri uresničevanju Agende 2030

Concord Europe je objavil poročilo z naslovom “Preizkus integritete EU pri uresničevanju Agende 2030. V njem so predstavljeni obstoječi mehanizmi skladnosti politik za trajnostni razvoj na Švedskem, v Belgiji, Nemčiji, Španiji, Sloveniji, na Nizozemskem, v...
Cilji trajnostnega razvoja in družbena odgovornost podjetij

Cilji trajnostnega razvoja in družbena odgovornost podjetij

Prispevek Platforme SLOGA na spletnem dogodku »Trajnostni razvoj lokalno in globalno: kako lahko zasebni sektor k temu prispeva?«, 20. januar 2022, ki ga je organizirala Slovenska karitas skupaj z Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije (Ekvilib Inštitutom) in...
Translate »