Concord Europe je objavil poročilo z naslovom “Preizkus integritete EU pri uresničevanju Agende 2030. V njem so predstavljeni obstoječi mehanizmi skladnosti politik za trajnostni razvoj na Švedskem, v Belgiji, Nemčiji, Španiji, Sloveniji, na Nizozemskem, v Italiji, na Češkem, v Avstriji in Evropski komisiji. Poudarek je zlasti na mehanizmih, ki so bili ali bi lahko bili vzpostavljeni v skladu s kazalnikom 17.14.1 ciljev trajnostnega razvoja.

Študija posebno pozornost namenja cilju obravnavanja kompromisov ali negativnih stranskih učinkov domačih politik v EU ali njenih državah članicah na države globalnega juga. Cilj poročila je spodbuditi države članice EU in Evropsko komisijo, da se zavežejo k PC(S)D, ga izvajajo in o njem poročajo, tako da okrepijo ali vzpostavijo mehanizme zanj ter zagotovijo, da se poudarek na državah globalnega juga ne izgubi, zlasti v času okrevanja COVID.

Poročilo o stanju skladnosti politik za trajnostni razvoj

 

 

Translate »