V sredo, 1. decembra, se je zaključila dvodnevna konferenca Evropske mreže za trajnostni razvoj (European Sustainable Development Network, ESDN) pod naslovom “Mehanizmi za evropsko okrevanje in odpornost – izzivi sistemskih pristopov za trajnostni razvoj“. Konferenca, ki smo jo soorganizirali ESDN, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in platforma SLOGA, je bila izvedena kot uradni dogodek Predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Na konferenci je sodelovalo več kot 80 strokovnjakov iz raziskovalne sfere, javnega sektorja in nevladnih organizacij iz celotne Evropske unije.

ESDN konferenca 2021 je ponudila priložnost, da smo lahko širši strokovni javnosti predstavili in predebatirali naša prizadevanja za krepitev mehanizmov in rešitev za skladnost politik za trajnostni razvoj (Policy Coherence for Sustainable Development, PCSD) ter prizadevanja civilne družbe v sklopu mednarodne mreže Bridge 47 o globalnem učenju oziroma transformativnem izobraževanju za trajnostni razvoj.

Skupna razprava je na področju PCSD izpostavila, med drugim, pomen sodelovanja mreže ESDN z Računskimi sodišči po državah. Kot primer je bila uporabljena revizija slovenskega Računskega sodišča o uresničevanje Strategije razvoja Slovenije 2030 in Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Kot rezultat razprave je bilo podano priporočilo ESDN, da enega od prihodnjih tematskih srečanj nameni izvedbi srečanja med mrežo, Evropskim računskim sodiščem in drugimi akterji spremljanja in vrednotenja izvajanja Agende 2030 v Evropski uniji in njenih članicah.

Razprava na temo globalnega učenja je potrdila nujnost holističnega pristopa pri oblikovanju in izvajanju izobraževalnih dejavnosti. Odgovor je v transformativnem izobraževanju, ki uči in podpira vzajemno povezovanje za aktivno državljanstvo z upoštevanjem načela Agende 2030, da nikogar ne pustimo ob strani ali rečeno pozitivno, da vključimo vse k izvajanju trajnostnih praks in iskanju trajnostnih rešitev. Še posebej je bila izpostavljena potreba po večji prisotnosti medgeneracijskega in čez-sektorskega povezovanja.

Debata na ostalih področjih je bila prav tako zelo bogata, zato vas vabimo, da si ogledate posnetek konference, ki bo dostopen na spletni strani ESDN.

Zapisal: AK

Na ESDN konferenci 2021 smo širši strokovni javnosti predstavili naša prizadevanja za krepitev mehanizmov in rešitev za skladnost politik za trajnostni razvoj ter prizadevanja za globalno učenje.

Na ESDN konferenci 2021 smo širši strokovni javnosti predstavili naša prizadevanja za krepitev mehanizmov in rešitev za skladnost politik za trajnostni razvoj ter prizadevanja za globalno učenje.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Translate »