wbn logo3Nova izdaja Najboljših novic iz sveta

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Prek Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih več kot 15 let soustvarja tudi Slovenija. Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju. Hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu.

Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Preberi več

UVODNIK

Muhasto vreme, pandemija, negotovost in politike preživetih vzorcev so idealna podlaga za negativne misli. Spregledamo lahko dobre novice, ki morda niso tako oglaševane, a so vendarle ključne za ohranitev energije za nadaljevanje dela za skupno dobro in za zaupanje v človeka. Zato je to najboljši čas za dobre novice!
Leta 2019 je bilo na novo postavljenih več elektrarn za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije kot iz jedrskih in fosilnih virov skupaj.
Na ravni Evropske unije (EU) se pogajajo za postavitev višjih podnebnih ciljev in za krepitev okolju prijaznega kmetijstva.
Nemčija si je kot predsedujoča Svetu EU za eno izmed prednostnih nalog postavila vzpostavitev zakonodaje na področju dolžne skrbnosti. To pomeni, da bodo morala podjetja zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in okolja v celotni dobavni verigi, ne le v EU.
Krepijo se tudi skupnostne rešitve za vzpostavljanje dostojnih rešitev okoljskih in drugih izzivov.
Pričujoče novice nam kažejo, da je marsikateri napor (in upor), vložen v izboljšanje sveta, obrodil sadove kljub velikim izzivom.
Zato stopimo skupaj in nadaljujmo v smeri dostojnega življenja v okviru enega planeta.

Živa Kavka Gobbo, predsednica Sveta platforme SLOGA

NAGOVOR UREDNICE

Zdi se, da nas obkrožajo le slabe novice – nenehne težave, vojne, nemiri, neenakosti. V medijih lahko le redko preberemo pozitivno zgodbo, ki ponuja rešitve za globalne izzive. Kaj šele, da bi prebrali takšno zgodbo iz drugega konca sveta. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zato so nastale Najboljše novice iz sveta.

Dobro je, da vemo, kaj in v kolikšni meri se je zaradi različnih partnerstev spremenilo na bolje, npr. uporaba alternativnih virov, zmanjševanje izpustov, kmetijstvo, prilagojeno podnebnim spremembam, pozitivne rešitve na področju gospodarstva, daljše življenje. V Najboljših novicah iz sveta smo jih predstavili zgolj nekaj. Upamo, da nas bodo vse skupaj spodbudile, da se tudi sami vključimo v izgradnjo sveta, pravičnega do ljudi in planeta.

Patricija Virtič, urednica Najboljših novic iz sveta

KOLOFON

KAJ SO NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA?
Najboljše novice iz sveta so neodvisna publikacija, ki temelji na konstruktivnem novinarstvu in kampanjah. Pišemo o napredku in rešitvah za svetovne izzive. Naše delo temelji na ciljih trajnostnega razvoja, ki vključujejo odpravo skrajne revščine, zmanjšanje globalnih neenakosti in boj proti podnebnim spremembam. Verjamemo, da dobro znanje ustvarja upanje in da navade ustvarjajo motivacijo za akcijo.

Časopis izraža mnenja avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Uredništvo slovenske izdaje:

Urednica: Patricija Virtič, SLOGA

Lektura: Roman Šimec, Stella Straus

Grafično oblikovanje: Svetilka, d.o.o.

Izdala: SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč s podporo danske agencije za mednarodni razvoj Danida in Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Uredništvo danske izdaje:

Novinarji: Thomas Gringer Jakobsen, Anders Seneca Bang in Fie Mortensen

Grafično oblikovanje: Lauge Eilsøe-Madsen

Ilustracija: Josephine Jensen

Urednica redakcije: Sophie Rytter

Glavni urednik: Thomas Ravn-Pedersen

NOVICE


DIM PREMOGA V ŠTEVILNIH DRŽAVAH POJENJA

Svetovna poraba premoga upada. To je dobro za podnebje in okolje, saj premog zelo onesnažuje glede na količino energije, ki jo pridobimo iz njega.

Samo lani se je svetovna poraba premoga zmanjšala za približno tri odstotke, kar je največji letni upad doslej in ustreza celotni porabi v Veliki Britaniji, Španiji in Nemčiji, kažejo podatki Mednarodne agencije za energijo (IEA).

Premog je še vedno največji vir energije na svetu, v zadnjih letih pa so, med drugimi, na Kitajskem in v Indiji odprli več novih elektrarn na premog. Toda naložbe v nove obrate zdaj močno upadajo tako v Aziji kot po svetu. Obnovljiva energija je postala cenejša in premog pogosto ne more več upravičiti svoje cene kot gorivo. Del premoga nadomešča zemeljski plin, ki pa dolgoročno ni podnebju prijazna rešitev. Toda zgoreli plin v primerjavi s premogom oddaja le polovico ogljikovega dioksida.

Zaživela aplikacija spletnih kvizov za globalno učenje Fun Park

V slovenščini je zaživel Fun Park – brezplačna aplikacija in platforma, temelječa na igrah, ki omogoča zabavno učenje. Ustvarjalci želimo spodbuditi ustvarjalnost in inovativnost mladih s kombinacijo novih IT tehnologij ter strokovnega znanja, ki temelji na smernicah globalnega učenja. Kvizi so na voljo v slovenščini, srbščini in angleščini. Preberi več

SLOVENSKI DOPRINOS

Bizimana živi v kraju Ndejje nedaleč od Kampale, glavnega mesta Ugande. Izvedela je, da lokalna nevladna organizacija deli hrano in milo. Za Bizimanino družino in druge krajane je to pomenilo preživetje. Zaradi projekta Foruma FER so lažje dočakali konec karantene.

Preberite njeno zgodbo.

Sawsan z družino živi na revnejšem območju Amana, jordanskega glavnega mesta. V okviru projekta Zavoda KROG se je udeležila nadaljevalnega tečaja šivanja in malega podjetništva.

Preberite njeno zgodbo.

Odette Uwizeyimana je poročena in ima šest otrok. Družina se že od marca težko preživlja, denarja za hrano nimajo. “Na srečo smo v ženskem centru dobili paket s hrano in higienskimi izdelki.” Ženski center Nyamirambo podpira Mirovni inštitut.

Preberite njeno zgodbo.

Prosper je skupaj s 600 drugimi družinami, vključenimi v projekt Slovenske karitas, v času pandemije prejel nujno humanitarno pomoč.

Preberite njegovo zgodbo.

Mirela, ki z družino živi in dela v Travniku v Bosni in Hercegovini, je že od malega sem čutila veliko ljubezen do tekstilnega oblikovanja. Udeležila se je programa Kulturno izobraževalnega društva Pina in uresničila svoje sanje.

Preberite njeno zgodbo.

MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES

VIDEO