Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Najboljše novice iz sveta

Nova izdaja Najboljših novic iz sveta

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Prek Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih več kot 15 let soustvarja tudi Slovenija. Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju. Hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu.

Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen.

Preberi več

UVODNIK

Živa Kavka GobboMuhasto vreme, pandemija, negotovost in politike preživetih vzorcev so idealna podlaga za negativne misli. Spregledamo lahko dobre novice, ki morda niso tako oglaševane, a so vendarle ključne za ohranitev energije za nadaljevanje dela za skupno dobro in za zaupanje v človeka. Zato je to najboljši čas za dobre novice!

Leta 2019 je bilo na novo postavljenih več elektrarn za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije kot iz jedrskih in fosilnih virov skupaj. Na ravni Evropske unije (EU) se pogajajo za postavitev višjih podnebnih ciljev in za krepitev okolju prijaznega kmetijstva. Nemčija si je kot predsedujoča Svetu EU za eno izmed prednostnih nalog postavila vzpostavitev zakonodaje na področju dolžne skrbnosti. To pomeni, da bodo morala podjetja zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in okolja v celotni dobavni verigi, ne le v EU. Krepijo se tudi skupnostne rešitve za vzpostavljanje dostojnih rešitev okoljskih in drugih izzivov.

Pričujoče novice nam kažejo, da je marsikateri napor (in upor), vložen v izboljšanje sveta, obrodil sadove kljub velikim izzivom. Zato stopimo skupaj in nadaljujmo v smeri dostojnega življenja v okviru enega planeta.

Živa Kavka Gobbo, predsednica Sveta platforme SLOGA

NAGOVOR UREDNICE

Patricija Virtič kontaktZdi se, da nas obkrožajo le slabe novice – nenehne težave, vojne, nemiri, neenakosti. V medijih lahko le redko preberemo pozitivno zgodbo, ki ponuja rešitve za globalne izzive. Kaj šele, da bi prebrali takšno zgodbo iz drugega konca sveta. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zato so nastale Najboljše novice iz sveta.

Dobro je, da vemo, kaj in v kolikšni meri se je zaradi različnih partnerstev spremenilo na bolje, npr. uporaba alternativnih virov, zmanjševanje izpustov, kmetijstvo, prilagojeno podnebnim spremembam, pozitivne rešitve na področju gospodarstva, daljše življenje. V Najboljših novicah iz sveta smo jih predstavili zgolj nekaj. Upamo, da nas bodo vse skupaj spodbudile, da se tudi sami vključimo v izgradnjo sveta, pravičnega do ljudi in planeta.

Patricija Virtič, urednica Najboljših novic iz sveta

KAJ SO NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA?

Najboljše novice iz sveta so neodvisna publikacija, ki temelji na konstruktivnem novinarstvu in kampanjah. Pišemo o napredku in rešitvah za svetovne izzive. Naše delo temelji na ciljih trajnostnega razvoja, ki vključujejo odpravo skrajne revščine, zmanjšanje globalnih neenakosti in boj proti podnebnim spremembam. Verjamemo, da dobro znanje ustvarja upanje in da navade ustvarjajo motivacijo za akcijo.

Časopis izraža mnenja avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Uredništvo slovenske izdaje:

Urednica: Patricija Virtič, SLOGA – Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Lektura: Roman Šimec, Stella Straus

Grafično oblikovanje: Svetilka, d.o.o.

Izdala: SLOGA Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč s podporo danske agencije za mednarodni razvoj Danida in Ministrstva za zunanje zadeve RS.

 

Uredništvo danske izdaje:

Novinarji: Thomas Gringer Jakobsen, Anders Seneca Bang in Fie Mortensen

Grafično oblikovanje: Lauge Eilsøe-Madsen

Grafike: Josephine Jensen

Urednica: Sophie Rytter

Glavni urednik: Thomas Ravn-Pedersen

Novice

Velik napredek WBN
WBN elektrika
WBN kondorji
WBN svet v številkah 2020

Malo za šalo, malo za res

WBN morja

Zaživela aplikacija spletnih kvizov za globalno učenje Fun Park

FunPark aplikacija

V slovenščini je zaživel Fun Park – brezplačna aplikacija in platforma, temelječa na igrah, ki omogoča zabavno učenje. Ustvarjalci želimo spodbuditi ustvarjalnost in inovativnost mladih s kombinacijo novih IT tehnologij ter strokovnega znanja, ki temelji na smernicah globalnega učenja. Kvizi so na voljo v slovenščini, srbščini in angleščini.

Preberi več

Dim premoga v številnih državah pojenja

WBN premog

Svetovna poraba premoga upada. To je dobro za podnebje in okolje, saj premog zelo onesnažuje glede na količino energije, ki jo pridobimo iz njega.

Videogradiva

Države sveta so 25. septembra 2015 sprejele cilje trajnostnega razvoja – načrt, kako do leta 2030 izkoreniniti revščino in lakoto, zaščititi planet ter zagotoviti, da vsi ljudje uživamo v miru in blaginji. Cilji delujejo v duhu partnerstva in načela, da moramo življenje izboljšati na trajnostnostni način – za naše otroke ter prihodnje generacije. Platforma SLOGA je združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce za sklop partnerstva.

PARTNERSTVA

Ozaveščevalni video o partnerstvih in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

PLANET

Ozaveščevalni video o planetu in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

BLAGINJA

Ozaveščevalni video o blaginji in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

LJUDJE

Ozaveščevalni video o ljudeh in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

MIR

Ozaveščevalni video o miru in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

WBN nižja rodnost žensk

Preberi več

Translate »