Evropski parlament in Evropka komisija sta objavila skupno posebno raziskavo Eurobarometer o prihodnosti Evrope. posebna raziskava Eurobarometra št. 517 “Prihodnost Evrope” zagotavlja vpogled v evropska stališča in odnos do konference ter ključne izzive, s katerimi se sooča naša Unija. Podatki kažejo, da so podnebne spremembe največji izziv za EU po mnenju Evropejcev.

Začenja se leto 2022, ki je bilo razglašeno za evropsko leto mladih, v okviru katerega današnja raziskava poudarja stališča mladih evropskih državljanov in državljank o izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija, in ključno vlogo mladih na konferenci o prihodnosti Evrope.

Ugotovitve razkrivajo, da 91 % mladih, starih od 15 do 24 let, meni, da lahko boj proti podnebnim spremembam pripomore k izboljšanju njihovega zdravja in dobrega počutja, medtem ko se v starostni skupini 55 let ali več s tem strinja 84 % vprašanih. Trditev je podprlo 87 % vseh vprašanih v EU ter 90 % vseh vprašanih v Sloveniji.

Podatki kažejo veliko podporo ciljem evropskega zelenega dogovora. Skoraj vsak drugi prebivalec ali prebivalka Evrope (49 %) je mnenja, da so podnebne spremembe glavni svetovni izziv za prihodnost EU, s čimer se strinja 46 % anketiranih Slovencev.

Da je treba povečati delež energije iz obnovljivih virov v našem gospodarstvu in povečati energetsko učinkovitost, meni 88 % anketiranih Evropejcev in 94 % anketiranih Slovencev. 80 % vprašanih v EU ter 86 % vprašanih v Sloveniji se strinja, da je pomembno, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina.

Drugi prihodnji svetovni izzivi, na katere so opozorili anketiranci, vključujejo zdravje (34 % v EU) ter prisilne migracije in razseljevanje (30 % v EU). S prvo trditvijo se strinja 42 % anketiranih Slovencev, z izzivi prisilne migracije in razseljevanja pa 27 %.

Raziskava kaže tudi, da se 81 % vprašanih v EU ter 84 % vprašanih v Sloveniji strinja, da so zadovoljni z življenjem v EU. Na ravni EU 68 % vprašanih meni, da je EU območje stabilnosti v nemirnem svetu. Trditev je podprlo 71 % vprašanih Slovencev.

Posebni Eurobarometer o prihodnosti Evrope (Jan 2022)
Eurobarometer – Javno mnenje v Evropski uniji

Več informacij

Pripravila: PV
Foto: Eurobarometer št. 517


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »