Evropska komisija je predstavila 100 mest v EU, ki bodo sodelovala v misiji EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, imenovani tudi misija Mesta. Izmed 377 prijavljenih mest so se na končni seznam uvrstila mesta iz vseh 27 držav članic in 12 mest iz držav, ki so pridružene ali bi se lahko pridružile programu EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. Slovenijo bodo zastopali Kranj, Ljubljana in Velenje.

Misija Mesta bo prejela 360 milijonov evrov za obdobje 2022–2023, da bi utrla pot raziskavam in inovacijam, ki bodo prispevale k podnebni nevtralnosti do leta 2030. Ukrepi bodo obravnavali čisto mobilnost, energijsko učinkovitost in zeleno urbanistično načrtovanje, omogočili pa bodo tudi skupne pobude in okrepitev sodelovanja v sinergijah z drugimi programi EU.

Izbrana mesta bodo morala pripraviti tako splošni načrt za podnebno nevtralnost v vseh sektorjih, od energetike in stavb do ravnanja z odpadki in prometa, kot povezane naložbene načrte. V postopek bodo vključeni državljani, raziskovalne organizacije in zasebni sektor.

Ta mesta bodo kot eksperimentalna in inovacijska središča v pomoč vsem drugim pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050. Njihova vloga bo torej zelo pomembna, saj na mestnih območjih živi 75 % državljank in državljanov EU. Na svetovni ravni mesta porabijo več kot 65 % vse energije in so odgovorna za več kot 70 % emisij CO2.

Za sodelovanje v misiji se je prijavilo 377 mest. V 100 izbranih mestih, ki so bila predstavljena danes, živi 12 % prebivalstva EU.

Komisija je misijo za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 začela izvajati septembra 2021 s sprejetjem sporočila o misijah EU, ki je sledilo odobritvi izvedbenih načrtov posameznih misij poleti 2021. Poleg misije Mesta potekajo še štiri misije EU, ki obravnavajo svetovne izzive na področjih prilagajanja podnebnim spremembam, obnove naših oceanov in voda, zdravih tal in raka. Namenski program dela za misije programa Obzorje Evropa je bil objavljen 15. decembra 2021.

Misije so novost programa Obzorje Evropa in podpirajo prednostne naloge Komisije, kot so evropski zeleni dogovor, Evropa, pripravljena na digitalno dobo, evropski načrt za boj proti raku, gospodarstvo za ljudi in novi evropski Bauhaus. Npr. misija Podnebje je že konkreten element nove strategije za prilagajanje podnebnim spremembam, misija Rak je del načrta za boj proti raku, misija Tla pa je vodilna pobuda dolgoročne vizije za podeželska območja EU.

Več informacij

Pripravila: PV

Translate »